Nostoratkaisut

Tarjoamme nostoratkaisujen tarvekartoitusta ja suunnittelua, valmistusta, asennuksia, käyttöönottoja sekä käyttö- ja huoltokoulutuksia. Asiakkaamme saavat luotettavan ja taloudellisen ratkaisun raskaiden taakkojen turvalliseen käsittelyyn.

Ratkaisu voi olla yksittäinen laite, järjestelmä tai monimuotoinen toimintakokonaisuus. Työstämme asiakkaan lähtökohtiin paneutuen ratkaisun, joka voi olla joko käyttöympäristöönsä pitkälle räätälöity erikoisnosturi oheislaitteineen, edullinen standardiratkaisu tai jotakin siltä väliltä.

Palveluvalikoimaamme kuuluu myös elinkaarituottoanalyysi, jonka avulla valitsemme asiakkalle parhaan elinkaaren aikaisen tuoton antavan ratkaisun. Tuotannon kriittisissä pisteissä varmistamme korkean käytettävyyden oikein valitulla nostoratkaisulla, jotka tarvittaessa sisältävät kunnonvalvonta- ja tiedonkeruujärjestelmiä sekä oikein kohdistettuja ennakkohuoltoja.

Nostoratkaisumme perustuvat tiiviiseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa, omaan erikoisosaamiseemme sekä alan johtavien valmistajien, Demagin ja Kranbau Köthenin, teknologiaan ja tietotaitoon.

Tutustu monipuoliseen nostureiden valikoimaamme >