500 päivää muutosjohtajana

Puolitoista vuotta sitten Algol Technics oli käännekohdassa. Tilauskantamme oli laskussa, työntekijöiden määrää oltiin jouduttu vähentämään ja henkilöstön keskuudessa tehdyssä yrityskulttuurikyselyssä palkit hädin tuskin piirtyivät paperille. Tästä lähtötilanteesta yhtiön uusi toimitusjohtaja Martin Evers sai aloittaa työnsä muutosjohtajana.

Ensimmäiseksi johtoryhmään palkattiin myynnin kasvua rakentamaan kaksi uutta yksikönvetäjää. Konkreettisessa kasvustrategiassa päätettiin keskittyä robotiikkaan, huoltopalveluiden digitalisointiin, kansainvälistymiseen sekä infra- ja junateollisuuden muutoksissa mukana olemiseen. Muutostyön vauhdittamiseksi henkilöstö koulutettiin LEAN-menetelmillä tehtävään jatkuvan parantamisen kulttuuriin, jossa on lupa kokeilla ja myös epäonnistua.

“Lähden aina liikkeelle luottamuksen kautta ja haluan, että jokainen voi olla ratkaisevassa roolissa oman työnsä kehittämisessä. En usko mikromanagerointiin tai pelolla johtamiseen. Liian tiukat toiminnan raamit johtavat vain organisaation lamaantumiseen ja passivoitumiseen. Menestys on kovan työn tuote, ja työstä pitää nauttia. On tärkeää myös ymmärtää, ettei muutos tarkoita pelkkää toimintatapojen tai tehtävien lisäämistä entisten päälle, vaan muutos edellyttää aina myös jostain luopumista. Samaan aikaan, kun satsaamme myyntityön systemaattisen kehittämiseen, olemme luopuneet joistain vanhoista toimintatavoista ja satsanneet esimerkiksi asiakaspalveluprosessiemme digitalisointiin”, Martin Evers kertoo kehitystyön lähtökohdista.

Johtamistyö perustuu faktoihin, luottamukseen ja intuitioon

Vaikka koko organisaatiolle on uusien johtamistapojen kautta annettu Algol Technicsissä lisää vastuuta toiminnan kehittämistä, ei tämä tarkoita sitä, että johdon tehtäväksi jäisi vetäytyminen nurkkahuoneeseen tuloslukuja seuraamaan. Päinvastoin! Johtoryhmän jäsenet ovat pistäneet itsenä peliin niin asiakastyössä, myyntineuvotteluissa kuin eri työtehtäviin perehtyessäänkin.

Toimitusjohtaja Martin Evers jalkautuneena  huoltopalveluiden oppipojaksi. Liitteenä olevasta videosta voit katsoa, miten päivät huoltoasennustöissä  sujuivat."Uskon siihen, että kehitys nopeutuu kun tunnemme toisemme ja luottamus on hyvällä pohjalla. Minun luottamustani ei kenenkään tarvitse erikseen ansaita", Martin toteaa.

Reilussa vuodessa yhtiön tilanne on muuttunut radikaalisti. Tarjouskanta on kasvanut muutamasta miljoonasta yli 100 miljoonaan ja asiakastyytyväisyyskyselyssä “suosittelisitko?” -kysymykseen 82 % vastaajista antaa arvosanan 8-10 asteikolla 1-10. Työtyyväisyysmittauksessa ollaan noustu lähes nollatuloksista vertailuryhmän keskiarvon yläpuolelle. Kasvun myötä on käynnistetty aktiivinen automaatio- ja sähkösuunnitteluosaajien sekä huoltoasentajien rekrytointi

"Olemme onnistuneet luomaan terveen pohjan kasvulle. Sen vuoksi rekrytoimme ja panostamme osaamiseen jotta pystymme myös toteuttamaan tulevat kaupat sekä kehittämään toimintaamme jatkossakin. Firmat jotka onnistuvat johtamaan myyntinsä systemaattisesti pärjäävät myös niissä hetkissä kuin markkinat hiljenevät. Kehitystyö jatkuu: meidän tulee edelleen kehittää laatuamme ja riskitietoisuuttamme etenkin uusilla automaatio- ja robotiikkaliiketoiminta-alueillamme. Mietinnässä on esimerkiksi oma logiikkalaboratorio, joka pienentäisi logiikkakoodivirheiden riskit", Martin keroo yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista.

 

Nimimerkki
Otsikko
Viesti

Blogiarkisto

Kuinka yli 98 prosentin käytettävyys saavutetaan Miten huipputavoitteisiin päästään? Mitä hyödyt as... >>
Automaatiolla ratkaisuja elintarvike- ja juomateollisuuden haasteeseen Mitkä ovat alan seitsemän isoa haastetta? Miten au... >>
Robotit avuksi sairaaloiden kuljetustehtäviin Kuljetus- ja siirtotehtäviä tekevät robotit helpot... >>
500 päivää muutosjohtajana >>
Robotit työskentelevät jo suomalaissairaaloissa Välipalakärryä tai leikkaussaliin menevää välineta... >>
Entä jos olen itse kehityksen esteenä? Jokainen meistä on työelämässä kohdannut turhautta... >>
Osaavat tekijät ja maalaisjärki mukaan kunnossapidon kehittämiseen >>
IoT - Mahdollisuuksia kunnossapidolle, mutta miten? Muistatko vielä aikaa ennen internettiä? >>
Robotit parantavat Suomen kilpailukykyä Automaation ja robotiikan lisääntyminen ovat ajank... >>
Tuotantolähtöisestä organisaatiosta projektiliiketoimintaorganisaatioon Moni mieltää Algol Technicsin nostureiden ja muide... >>
Tehdään oikeita asioita oikealla tavalla Oletko työssäsi joutunut syöttämään samaa dataa ka... >>
Algol Technicsissä jokainen on vastuussa työturvallisuudesta Algol Technicsissä otettiin vuoden 2015 alussa käy... >>
Valtaosa tehdyistä laiteinvestoinneista kannattamattomia? >>
Asiakkaan etu on myös Suomen teollisuuden etu >>
Tuotantokoneistoa on kallista viritellä kiireessä Laitehankintapäätöksissä taloudelliset suhdanteet ... >>
Onko agentuurikaupalla tulevaisuutta? Agentuurikauppaa pidetään menneisyyden kaupankäynt... >>