Tuotantolaitoksen käytettävyys

Tuotantolaitoksen käyttöön liittyvien päätösten tueksi ei usein ole saatavilla riittävästi puolueetonta tietoa eikä päätösten tosiasiallisia vaikutuksia pystytä selkeästi hahmottamaan pitkälle tulevaisuuteen.

Lue lisää..

Kysymyksiä riittää pohdittavaksi:

 • Kysyntää olisi, mutta kapeikko rajoittaa. Miten läpäisyä tehostetaan?
 • Yllättävät vikaantumiset sotkevat koko tuotannon. Kuinka tuotantoprosessin riskipisteet löydetään?
 • Laitteiden käytönaikaiset kustannukset vaihtelevat ajan mittaan. Miten investointipäätöstä tehtäessä voidaan vertailla eri laitevaihtoehtojen koko elinkaaren aikaisia kustannuksia?
 • Käyttäjän näkökulmasta uusi laite voi olla järkevä hankinta, mutta tuotantoprosessin kannalta ei. Tulisiko investoida uuteen laitteeseen vai panostaa vanhan laitteen kunnossapitoon?
 • Menneisyyden tilanteesta ei voi suoraviivaisesti peilata tulevia tuotannon tarpeita. Miten ennakoidaan muutostarpeita?

Kilpailukyvyn vahvistaminen

Tavoitteenamme on saavuttaa asiakkaan kanssa yhteistyösuhde, jossa jatkuvasti opimme toinen toisiltamme.

Lue lisää..

Perustamme palvelulogiikkamme tulevaisuuteen

Jos tyytyisimme tuottamaan ratkaisuja vain tämän päivän ongelmiin, olisivat ne jo huomenna vanhentuneita. Siksi suuntaamme katseemme aina eteenpäin ja tuotamme ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Mahdollistamme liiketoiminnan hyvän elinkaarituoton ja kannattavuuden. Haluamme vahvistaa asiakkaan kilpailukykyä ja tehdä yhteistyöstä molemminpuolisesti kannattavaa.

Teemme näkyväksi sen, mikä yleensä on piilossa

Tarkastelemme toimintamallissamme investointeja, laitekantaa ja kunnossapidon kohdentamista kokonaisuutena yhdessä asiakkaan kanssa. Ratkaisujemme lähtökohtana on tuotantoprosessin riskien ja niistä aiheutuvien tuottomenetysten ja paikkauskulujen vähentäminen sekä tuotantokapeikkojen tunnistaminen ja niiden toiminnan varmistaminen.

Tavoittelemme kestävää ja kehittyvää yhteistyötä

Asiakkaidemme intressit voivat vaihdella yksittäisen laitteen korjaustarpeesta kokonaisen tuotantolaitoksen koko käyttöajan tuotto-odotuksen arviointiin ja kehittämiseen. Kaikissa tapauksissa määrittelemme halutun tavoitetason aina yhdessä asiakkaan kanssa, ennakoimme liiketoimintaan kohdistuvat muutospaineet ja mitoitamme ratkaisun kannattavuuden näkökulmasta.

Yhteistyö käytännössä

Johdamme asiakasyhteistyötä kuin yhteistä yritystä.

Lue lisää..

Tapamme edetä kohti yhteistyötä asiakkaamme kanssa:

 1. Yhteistyömme alkaa määrittämällä yhdessä tuotantoprosessi ja sen kannattavuuteen liittyvät tavoitteet.
 2. Keskitämme toimenpiteet tuotantoprosessin kapeikkoihin ja kriittisiin pisteisiin ja varmistamme prosessin muiden osien toiminnan pienemmällä panostuksella.
 3. Sovimme jatkuvan parantamisen prosessista ja tuloksia tarkastellaan kannattavuuden kannalta koko tuotannon elinkaaren ajalta.
 4. Luomme yhteisen johtamisjärjestelmän, jonka tehtävänä on varmistaa, että kaikilla on ymmärrys siitä, miksi asioita tehdään ja miten vaikutamme asiakkaan kannattavuuteen.
 5. Organisoimme keskinäisen työnjaon selkeästi kannattavuustavoitteista lähtien.
 6. Määritämme kannattavuuden parantamisen kannalta oleelliset mittarit ja johdamme yhteistyötä niiden avulla.

Me uskomme siihen, että kun asiakkaamme kasvavat kannattavasti niin mekin kasvamme.

Tutustu referensseihimme >>