SAIRAALAT JA TERVEYDENHUOLTO

Automaatio- ja robotiikka tarjoavat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia sairaalan materiaalivirtojen pyörittämiseen.

Esimerkiksi välinehuollon automatisointi tuo sairaalalle kustannussäästöjä, nopeuttaa materiaalien käsittelyaikaa, parantaa potilas- ja työturvallisuutta sekä lisää työntekijöiden ergonomiaa ja hyvinvointia.

Tarjoamme:

  • Kuljettimet
  • Automatisoidut varastointiratkaisut 
  • Robotit
  • Vihivaunut
  • Keräily- ja pakkausasemat
  • Ohjelmistot

Välinehuollossa työ vaatii usein nostoja ja siirtoja, jotka lisäävät tuki- ja liikuntaelinvammoja. Algol Technicsin ratkaisussa raskaat ja yksitoikkoiset nosto- ja siirtotehtävät automatisoidaan, mikä vapauttaa henkilöstön työntekijät tekemään ihmissilmää ja tarkkuutta vaativia tehtäviä. Järjestelmä on modulaarinen ja skaalautuva, jonka ansiosta se mukautuu sairaaloiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Kaikkiin toimittamiimme ratkaisuihin tarjoamme myös kattavat kunnossapito- ja huoltopalvelut. Palveluihimme kuuluvat niin yksittäiset vikakorjaukset kuin 24/7 käynnissäpitosopimuksetkin. Palvelumme ulottuvat tuotantoprosessien kehittämisestä ja teknisestä suunnittelusta tuotetoimituksiin, valvonta- ja huoltopalveluihin sekä käytettävyyden kehittämiseen.

Uskomme, että luomalla turvallisia ja ergonomisia työympäristöjä, voimme parantaa työntekijöiden hyvinvointia.

Jorvin sairaalan välinehuolto automatisoitiin >>
AUTOMAATIO HELPOTTaa VÄLINEHUOLLON ARKEA >>