SJUKHUS OCH HÄLSOVÅRD

Automatiserade lösningar för materialhantering

Automation och robotik erbjuder sjukhus helt nya möjligheter inom materialförsörjning. Automatisering av sterilcentralen på ett sjukhus kan till exempel ge besparingar, påskynda materialhanteringen, förbättra säkerheten för både patienter och personal samt förbättra ergonomin och personalens välmående.

Sterilcentralen är avdelningen där man steriliserar alla instrument som används på sjukhuset. Tidigare transporterades instrumenten ofta manuellt från diskdesinfektorn till sterilisering och vidare till förpackningsbordet, vilket innebar tunga lyft och mycket bärande för medarbetarna och en ökad risk för belastningsskador.

Algol Technics har utvecklat en lösning där tunga och monotona lyft och transporter utförs automatiskt, vilket ger medarbetarna tid att fokusera på uppgifter som kräver mänsklig övervakning och noggrannhet. Systemet är modulärt och skalbart och kan därför anpassas efter de individuella behoven på varje sjukhus.

Vårt erbjudande till sjukhus- och vårdsektorn består av produkter och system som effektiviserar sjukhusets materialhantering och logistikprocesser:

  • Transportörer
  • Automatiserade lager
  • Robotar
  • AGV:er
  • Plock- och förpackningsstationer
  • Mjukvara

Vi erbjuder även heltäckande underhåll och service för alla våra lösningar. Vi kan ta hand om allt från enskilda reparationer till 24/7 drifts- och underhållsavtal. Vi kan bistå med allt från processutveckling och konstruktionsuppdrag till produktleveranser, övervakning, underhåll och användbarhetsutveckling.

Vi tror att vi genom att skapa säkra och ergonomiska arbetsmiljöer kan bidra till en bättre arbetshälsa.