Lasermerkintää voidaan optimoida monin eri tavoin merkintänopeuden ja laadun varmistamiseksi..

Tuotteiden ja komponenttien merkinnän tehokkuudesta tulee jatkuvasti entistä merkityksellisempää.

Siksi merkintätapaa ja -prosessia on tärkeä optimoida merkinnän ja merkittävän alueen koon perusteella. Näin varmistetaan merkintätavan nopeus, laatu ja koko tuotantolinjan tehokkuus. Tiiviillä yhteistyöllä merkintälaitteistosi toteuttajan kanssa lasermerkintäteknologiasta saadaan enemmän irti ja sillä voidaan vastata liiketoiminnan ja tulevaisuuden merkintätarpeisiin entistä paremmin.

Merkinnän pinta-ala ja tahtiaika ovat tärkeimmät lähtökohdat lasermerkinnän optimointiin

Lasermerkintälaitteisto on tarkoitettu toimimaan osana tuotantolinjaa. Siksi se onkin suunniteltava osaksi juuri sitä tuotantolinjaa, johon sitä ollaan asentamassa. Lisäksi tuotteen ja merkinnän kokonaispinta-ala on suoraan verrannollinen merkintätavan nopeuteen ja lasermerkinnän laatuun: merkinnän pitää olla sopivan kokoinen, jotta se voidaan toteuttaa halutussa tahtiajassa.

Tuotannolla on erilaisia tahtiaikoja erilaisissa toimintaympäristöissä, mikä korostaa merkintätavan optimoinnin tärkeyttä. Lasermerkintää voidaan optimoida paitsi laserin tehon kautta, mutta myös esimerkiksi käyttämällä tiettyä optiikkaa. Mitä parempi teknologia, parametrien hallinta ja materiaalien tuntemus, sitä enemmän merkintätapaa voidaan optimoida. Näin haluttuihin tahtiaikoihin päästään entistä tehokkaammin, mikä tehostaa koko tuotantolinjaa.

Tiivis yhteistyö ja suunnittelu takaavat tuotantosi tarpeisiin vastaavan merkintätavan

Lasermerkintäratkaisua suunniteltaessa on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä laitevalmistajan kanssa ennen kuin ratkaisua lähdetään toteuttamaan. Usein, jos tarvittavaa suunnittelua tai pohjatyötä ei ole tehty, lasermerkintäratkaisu ei vastaa liiketoiminnan tarpeita.

Tällaisten tilanteiden välttämiseksi onkin tärkeää tehdä tarvittavat testit ennen kuin merkintätapaa toteutetaan.

”Silloin ei tarvitse jännittää, kun ratkaisua on kokeiltu laboratoriossa. Näin löydetään ratkaisu, joka sopii laatuvaatimuksiin, materiaaliin, johon merkintää tehdään ja merkintätavalta vaadittavaan nopeuteen”, sanoo lasermerkintälaitteita valmistavan Cajo Technologiesin myyntipäällikkö Matti Halonen.

Vankan laboratorio- ja prototyyppitestauksen ansiosta Cajo on räätälöinyt lasermerkintäratkaisuja toimialakohtaisesti, esimerkiksi kaapeleiden, johtimien ja johdinsarjojen merkitsemiseen.

Tämän lisäksi lasermerkintää voidaan räätälöidä merkinnän laatutarpeiden perusteella. Tähän on tärkeää valita lasermerkintäratkaisun toteuttajaksi kumppani, joka hallitsee ja ymmärtää kokonaisuuden. Esimerkiksi merkinnästä voidaan tehdä hyvin tarkka, jotta se voidaan lukea tuotantolinjassa edullisemmallakin lukulaitteella. Tahtiajan saavuttamiseksi on myös mahdollista tehdä merkinnästä haalea mutta riittävän laadukas, jos se riittää luettavaksi huipputason lukulaitteella.

Lasermerkinnällä vastataan merkintä- ja jäljitettävyystarpeisiin entistä paremmin tulevaisuudessa

Tuotannon tahtiajat kiristyvät jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että merkintälaitteista ja -ohjelmistosta halutaan saada tulevaisuudessa entistä enemmän irti. Lisäksi eri alojen standardit, lait ja asetukset muuttuvat koko ajan, mikä tuo tuotteiden ja komponenttien jäljitettävyyden entistä tärkeämpään asemaan.

Myös lasermerkintäteknologia kehittyy kehityksen mukana – tästä tuoreimpana esimerkkinä syvämerkintä eli deep engraving. Syvämerkinnän avulla voidaan tehdä komponentteihin reikiä jopa kuuden millimetrin syvyyteen, mikä tekee merkinnästä entistä varmemmin pysyvää. Vaikka lasermerkintä kestääkin haastavatkin olosuhteet toisin kuin muste- ja tarramerkinnät, syvämerkintä säilyy myös tuotteen tai komponentin sisäpuolella, vaikka reiät sulaisivatkin umpeen plasmaleikkauksen yhteydessä. Lasermerkintäteknologialla pystytään siis tekemään paljon enemmän tulevaisuudessa jäljitettävyyden ja tehokkuuden kannalta, etenkin hyvällä pohjatyöllä ja suunnittelulla.

Haluatko lisää tietoa? Kysy asiantuntijaltamme:

Antti Siltanen
Myyntipäällikkö
050 662 19 
antti.siltanen@algol.fi

KATSO MYÖS

Nimimerkki
Otsikko
Viesti

Blogiarkisto

Lasermerkintää voidaan optimoida monin eri tavoin merkintänopeuden ja laadun varmistamiseksi.. Tuotteiden ja komponenttien merkinnän tehokkuudest... >>
Modulaarinen tuotantolinja on kannattava investointi nyt ja tulevaisuudessa Meille tulee jatkuvasti kyselyitä siitä, miten tuo... >>
Edistyksellisen lasermerkinnän avulla tuotemerkintä ja jäljitettävyys nousevat uudelle tasolle Valmistavassa teollisuudessa tuotteiden merkintä j... >>
Automatisoimalla parannetaan laatua, kasvatetaan volyymia tai lasketaan kustannuksia Pelkästään automaation ja digitaalisuuden trendikk... >>
Digitalisaatio ja älykäs automaatio tuovat muutoksen tehtaan lattialle Teollisuusautomaatio on kehittymässä seuraavaan va... >>
Kiire ja kustannukset eivät saa olla turvallisuusesteinä Huoltoasentajamme työskentelevät joka päivä vaativ... >>
Kuinka yli 98 prosentin käytettävyys saavutetaan Miten huipputavoitteisiin päästään? Mitä hyödyt as... >>
Automaatiolla ratkaisuja elintarvike- ja juomateollisuuden haasteeseen Mitkä ovat alan seitsemän isoa haastetta? Miten au... >>
Robotit avuksi sairaaloiden kuljetustehtäviin Kuljetus- ja siirtotehtäviä tekevät robotit helpot... >>
500 päivää muutosjohtajana >>
Robotit työskentelevät jo suomalaissairaaloissa Välipalakärryä tai leikkaussaliin menevää välineta... >>
Entä jos olen itse kehityksen esteenä? Jokainen meistä on työelämässä kohdannut turhautta... >>
Osaavat tekijät ja maalaisjärki mukaan kunnossapidon kehittämiseen >>
IoT - Mahdollisuuksia kunnossapidolle, mutta miten? Muistatko vielä aikaa ennen internettiä? >>
Robotit parantavat Suomen kilpailukykyä Automaation ja robotiikan lisääntyminen ovat ajank... >>
Tuotantolähtöisestä organisaatiosta projektiliiketoimintaorganisaatioon Moni mieltää Algol Technicsin nostureiden ja muide... >>
Tehdään oikeita asioita oikealla tavalla Oletko työssäsi joutunut syöttämään samaa dataa ka... >>
Algol Technicsissä jokainen on vastuussa työturvallisuudesta Algol Technicsissä otettiin vuoden 2015 alussa käy... >>
Valtaosa tehdyistä laiteinvestoinneista kannattamattomia? >>
Asiakkaan etu on myös Suomen teollisuuden etu >>
Tuotantokoneistoa on kallista viritellä kiireessä Laitehankintapäätöksissä taloudelliset suhdanteet ... >>
Onko agentuurikaupalla tulevaisuutta? Agentuurikauppaa pidetään menneisyyden kaupankäynt... >>