Milloin huollon ja kunnossapidon ulkoistaminen kannattaa?

Oma huolto- ja kunnossapitoyksikkö vaatii ennen kaikkea osaamista. Huolto- ja kunnossapitotoimintaa rakennettaessa yrityksessä kannattaakin miettiä, pystytäänkö kaikki huollon- ja kunnossapidon osa-alueet hallitsemaan itse.

Toimivassa huollossa yrityksellä pitää olla selvillä prosessit monelle eri asialle: suunnitellulle kunnossapidolle, häiriökorjauksille, palveluajan ulkopuolisille päivystyksille häiriötilanteissa, varaosille ja paljon muulle.

Algol Technicsin Head of Service Sales & Key Accounts Jani Peltonen ja Head of On-site & Service operations Arto Pippuri kertovat, että ulkoistamisessa on monia etuja.

–  Palvelun ostaminen on helppo ratkaisu, koska asiakas saa osaamisen valmiina. Palvelupakettiin sisällytetään asiakkaan kanssa sovitut asiat ja palvelun tuottamisessa huomioidaan mahdolliset toimintaan liittyvät standardit. Kaikki tekeminen mittaroidaan ja raportit käydään yhdessä läpi, Pippuri sanoo.

Ulkoistaminen tarjoaa uramahdollisuuksia työntekijöille

Usein yrityksen johto kantaa huolta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun he siirtyvät toisen työnantajan palkkalistoille. Tämä on kuitenkin turhaa. Algol Technicsin palvelukseen siirtyneistä henkilöistä taloon on jäänyt noin 98 prosenttia, mikä kertoo työntekijöiden viihtyvyydestä.

– Kokemuksemme mukaan Algol Technicsille siirtyneet henkilöt ovat tyytyväisiä, kun he pääsevät osaksi yritystä ja yhteisöä, jolle huolto- ja kunnossapito on ydinasia. Henkilöt saavat myös lisäkoulutusta, joten ulkoistaminen on heille mahdollisuus oppia uutta ja päästä uralla eteenpäin, Pippuri ja Peltonen kertovat.

Säästöt syntyvät selkeistä prosesseista

Tärkeä asia ulkoistamisen suunnittelussa on tietenkin raha. Mitä yritys saa rahalla ja onko ulkoistaminen halvempaa kuin oma huolto- ja kunnossapitoyksikkö?

– Säästöt tulevat siitä, että pystymme varmistamaan käytettävyyden, läpimenoajan ja toimitusvarmuuden. Meillä on prosessit ja toimintatavat, joiden ansiosta työt selkeytyvät. Järkeistämisen ja hukan poistamisen kautta yritykselle voi tulla paljonkin säästöjä, Peltonen sanoo.

Ulkoinen kumppani tuo yritykselle turvaa. Kun tehtaalla tulee vikatilanne, paikalle saadaan nopeasti lisävoimia. Osaaminen ei ole yhden henkilön varassa, ja palveluntarjoaja ottaa vastuun, että palvelukokonaisuus tulee hoidettua.

Osittainenkin ulkoistaminen on mahdollista

On kuitenkin olemassa tilanteita, kun kunnossapidon ulkoistaminen ei kannata. Ennen ulkoistusta määritellään aina laitteistojen nykytila ja haluttu tavoitetila. Tällöin voidaan päätyä siihen johtopäätökseen, että jonkun osa-alueen kunnossapito kuuluu omaan ydinliiketoimintaan.

– Yritys voi kuitenkin ulkoistaa esimerkiksi sisälogistiikan ja lähtevän logistiikan. Usein toimiva malli onkin jonkin osakokonaisuuden ulkoistaminen, Pippuri ja Peltonen kertovat.

Haluatko lisätietoa teollisuuden kunnossapidon kehittämisestä? Ota yhteyttä:

Jani Peltonen
040 487 4380
jani.peltonen@algol.fi

Katso myös

Nimimerkki
Otsikko
Viesti

Blogiarkisto

Milloin huollon ja kunnossapidon ulkoistaminen kannattaa? Oma huolto- ja kunnossapitoyksikkö vaatii ennen ka... >>
Robotin tekemä työ on aina tasalaatuista – siksi automatisaatio sopii teollisuuden tarpeisiin Jos robottia pyytää laskemaan kahteenkymmeneen jok... >>
Nosturit ja robotiikka – tulevaisuuden yhdistelmä? Miltä kuulostaisi automaattinosturi, johon on kiin... >>
Etävalvonnan avulla voidaan kehittää tuotannon toimintatapoja Etävalvonnasta saatuja tietoja voidaan hyödyntää k... >>
Lasermerkintää voidaan optimoida monin eri tavoin merkintänopeuden ja laadun varmistamiseksi.. Tuotteiden ja komponenttien merkinnän tehokkuudest... >>
Modulaarinen tuotantolinja on kannattava investointi nyt ja tulevaisuudessa Meille tulee jatkuvasti kyselyitä siitä, miten tuo... >>
Edistyksellisen lasermerkinnän avulla tuotemerkintä ja jäljitettävyys nousevat uudelle tasolle Valmistavassa teollisuudessa tuotteiden merkintä j... >>
Automatisoimalla parannetaan laatua, kasvatetaan volyymia tai lasketaan kustannuksia Pelkästään automaation ja digitaalisuuden trendikk... >>
Digitalisaatio ja älykäs automaatio tuovat muutoksen tehtaan lattialle Teollisuusautomaatio on kehittymässä seuraavaan va... >>
Kiire ja kustannukset eivät saa olla turvallisuusesteinä Huoltoasentajamme työskentelevät joka päivä vaativ... >>
Kuinka yli 98 prosentin käytettävyys saavutetaan Miten huipputavoitteisiin päästään? Mitä hyödyt as... >>
Automaatiolla ratkaisuja elintarvike- ja juomateollisuuden haasteeseen Mitkä ovat alan seitsemän isoa haastetta? Miten au... >>
Robotit avuksi sairaaloiden kuljetustehtäviin Kuljetus- ja siirtotehtäviä tekevät robotit helpot... >>
500 päivää muutosjohtajana >>
Robotit työskentelevät jo suomalaissairaaloissa Välipalakärryä tai leikkaussaliin menevää välineta... >>
Entä jos olen itse kehityksen esteenä? Jokainen meistä on työelämässä kohdannut turhautta... >>
Osaavat tekijät ja maalaisjärki mukaan kunnossapidon kehittämiseen >>
IoT - Mahdollisuuksia kunnossapidolle, mutta miten? Muistatko vielä aikaa ennen internettiä? >>
Robotit parantavat Suomen kilpailukykyä Automaation ja robotiikan lisääntyminen ovat ajank... >>
Tuotantolähtöisestä organisaatiosta projektiliiketoimintaorganisaatioon Moni mieltää Algol Technicsin nostureiden ja muide... >>
Tehdään oikeita asioita oikealla tavalla Oletko työssäsi joutunut syöttämään samaa dataa ka... >>
Algol Technicsissä jokainen on vastuussa työturvallisuudesta Algol Technicsissä otettiin vuoden 2015 alussa käy... >>
Valtaosa tehdyistä laiteinvestoinneista kannattamattomia? >>
Asiakkaan etu on myös Suomen teollisuuden etu >>
Tuotantokoneistoa on kallista viritellä kiireessä Laitehankintapäätöksissä taloudelliset suhdanteet ... >>
Onko agentuurikaupalla tulevaisuutta? Agentuurikauppaa pidetään menneisyyden kaupankäynt... >>