KÄYNNISSÄPITOSOPIMUS

Kun haluat tuotannon virtaavan tehokkaasti

Asiakkaille, joilla on merkittävä käyttöomaisuus tuotantolaitteissa ja korvausinvestointeja tehdään säännöllisesti tai laitteiden vikaantuminen aiheuttaa merkittäviä tuottomenetysriskejä suosittelemme käynnissäpitosopimusta. Käynnissäpitosopimus turvaa tuotannon toimivuuden ja pidentää tuotantolaitteiston elinkaarta.

Sopimus antaa reaaliaikaisen näkymän asiakkaan omaan laitekantaan ja tuo kunnossapidon erikoisosaajamme asiakkaan käyttöön. Laiteinvestointi- ja huoltotarpeet voidaan ennakoida, mikä turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Kunnossapidon toimintaa mitataan ja seurataan säännöllisesti. Toiminta on aidosti läpinäkyvää ja teemme jatkuvaa kehitystyötä tuotannon läpimenon optimoimiseksi.

Ennakoivan kunnossapidon ja kunnonvalvonnan kohteina painottuvat asiakkaan liiketoiminnalle kriittiset tuotantolaitteet, jolloin korkea käytettävyysaste tehostaa tuotannon sujuvuutta. Panostamme myös nopeaan vikakorjauspalveluun ja varaosapalveluun. Henkilöstöresurssit mitoitetaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Kunnossapidon ulkoistus

Algol Technics on kokenut kumppani myös kunnossapidon ulkoistukselle ja työnantajana panostamme aktiivisesti henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin. Valtakunnallisen toimipisteverkostomme ansiosta pystymme tarjoamaan huoltoasentajillemme laajasti erilaisia, mielenkiintoisia töitä ja aidon näköalapaikan suomalaiseen teollisuuteen. Ulkoistus mahdollistaa resurssien aidon jouston tuotannon vaatimusten mukaan.

  • Tuotannon sesonkivaihtelut eivät aiheuta ongelmia henkilöresurssien mitoituksen osalta
  • Henkilöstön koulutustarpeet huomioidaan ja yrityksen käytössä on aina koulutetut ammattilaiset, joilla on vaadittava turvallisuuskoulutus ja oikeat työvälineet.
  • Kunnossapitohenkilöstön määrä on aina tilanteeseen optimoitu ja valvonta voidaan laajentaa esim. 24/7 tuotannon niin vaatiessa