ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 2017

Algol Technicsin asiakastyytyväisyystutkimus suoritettiin syys-lokakuun aikana ja haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Ilman tätä palautetta emme voi aidosti tietää, missä seisomme asiakkaidemme näkövinkkelistä. Tässä alla pieni kooste tuloksista. Mikäli haluat keskustella tuloksista syvemmin, älä epäröi olla yhteydessä.

Martin Evers
Toimitusjohtaja
Algol Technics Oy
martin.evers@algol.fi

YHTEYSHENKILÖN TOIMINTA

Vastaajista 78% osasi nimetä yhteyshenkilönsä Algol Technicsissä. Tulosta voimme pitää "ihan hyvänä", mutta tietysti tavoitteenamme on, että kaikki asiakkaamme tietäisivät, keneen olla yhteydessä kysymysten ilmetessä. Alla linkit yleisiin yhteystietoihimme, jota kautta asiantuntijamme löytyvät. Yhteyshenkilön toiminta yleensä sai teiltä hyvät arvosanat, kiitos siitä. 92% vastaajista oli sitä mieltä, että Algol Technicsin yhteyshenkilö on pitänyt riittävän usein yhteyttä ja 94% koki, että yhteyshenkilö on käynyt tapaamassa riittävän usein.

Myynnin yhteystiedot I Huollon yhteystiedot

SUOSITTELU

Kuinka todennäköisesti suosittelisitte Algol Technicsiä ystävällenne tai kollegallenne? Asteikko 1-10.

82% vastaajista antoi arvosanaksi vähintään 8. 

TOIMINNAN ARVIOINTI

Vastaajat arvioivat Algol Technicsin toiminnan eri osa-alueita asteikolla 1-5. Alla poimintoja tuloksista.

Korkeimmat arvosanat saivat tuotteiden laatu (4,2), myyntihenkilöiden osaaminen sekä palveluasenne (4,2) sekä henkilökuntamme tekninen kompetenssi (4,2). On ilo huomata, että ne asiat, joita itse pidämme toimintamme kulmakivinä - laatu ja asiantuntijuus - ovat saaneet vastakaikua. Sivun ylälaidassa olevassa sanapilvessä näkyvät adjektiivit, joilla vastaajat luonnehtivat Algol Technicsiä. Myös siellä näemme, että Algol Technics koetaan asiantuntevaksi ja luotettavaksi kumppaniksi. 

Heikoimman arvosanan saimme digitaalisesta palvelusta (3,7). Tämä osa-alue on tunnistettu kehistyskohteeksi myös meillä ja sisäisesti ja tämän vuoden aikana olemmekin pilotoineet uutta järjestelmää huoltopalveluidemme puolella. Service Lightning-järjestelmä nostaa asiakkaan palvelukokemuksen aivan uudelle tasolle. Kerroimmekin aiheesta tarkemmin jo edellisessä uutiskirjeessämme.

KEHITYSKOHTEET

Kun verrattiin toiminnan eri osa-alueiden arvosanoja ja niiden merkitystä, pystyimme tunnistamaan osa-alueet, jotka vastaajien mielestä vaativat eniten kehitystä. Tässä on todettava, että marginaalit olivat tilastollisesti pieniä ja yhtään isoa, hälyttävää tulosta ei iloksemme esiintynyt. Eniten kehitystarvetta vastaajat näkivät hinta-laatusuhteen, toimitusaikojen sekä kommunikaation osa-alueilla. Näihin asioihin pyrimme tulevana vuonna panostamaan entistä enemmän.

Kysely tullaan uusimaan joko vuoden tai kahden päästä, jolloin näemme, kuinka hyvin olemme onnistuneet kehittämään toimintaamme entistä paremmaksi. Vielä lopuksi kiitokset kaikille vastaajille!