Tarkastus ja huolto

Putoamissuojien ja nostoapuvälineiden tarkastus

Putoamissuojien oikeaoppinen käyttö ja ylläpito takaavat niille pitkän elinkaaren. Ammattitaitoinen huoltohenkilöstömme tarkastaa ja huoltaa kaikki putoamissuojat ja nostoapuvälineet merkistä riippumatta.

Putoamissuojien ja nostoapuvälineiden turvallisuus varmistetaan niiden asianmukaisella säilytyksellä sekä säännöllisillä tarkastuksilla ja huolloilla. Myös lainsäädäntö (asetus 403/2008) edellyttää nostoapuvälineiden tarkastusta.

Säännöllisesti huolletut välineet pysyvät toimintavarmoina ja ylläpitokustannuksiltaan helposti hallittavissa.

Lue lisää nostoapuvälineiden tarkastamisesta Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.