SJUKHUS OCH HÄLSOVÅRD

Automatiserade lösningar för materialhantering

Visste du att 70 procent av alla materialflöden inom sjukvården kan automatiseras? Föreställ dig att alla timmar som går åt till att bära eller transportera saker från en plats till en annan i stället kunde användas till något som kräver mänsklig närvaro och precision.

Automation och robotar erbjuder helt nya möjligheter för hanteringen av materialflöden. Automation kan ge stora besparingar, snabbare materialhantering, ökad patient- och personalsäkerhet samt bättre ergonomi och arbetshälsa.

Automation kan till exempel användas för att transportera:

 • Prover
 • Läkemedel
 • Blodprover
 • Blodpåsar
 • Vacciner
 • Infusionspåsar
 • Instrument
 • Sterila produkter
 • Avfall
 • Sängkläder
 • Måltider

Materialhantering innebär vanligen tunga lyfta och rörelser som ökar risken för skador i rörelseorganen. Vår lösning automatiserar tunga och monotona lyft och transporter så att personalen i stället kan utföra uppgifter som kräver mänsklig övervakning och precision.

Våra automatiserade materialhanteringssystem är modulära och nivån på automatisering kan anpassas efter sjukhusets individuella behov.

 • Transportörer
 • Automatiserade lagerlösningar
 • Robotar
 • AGV:er och mobila robotar
 • Plocknings- och förpackningsstationer
 • Mjukvara
 • Applikationsprogrammering

Vi erbjuder även komplett service och underhåll för alla våra lösningar. Våra tjänster omfattar allt från enskilda reparationer till serviceavtal dygnet runt.

Vi tror att en säkrare och mer ergonomisk arbetsmiljö förbättrar personalens hälsa.

Våra kunder berättar: