Rent järn

Rent järn

Rent järn

Algol Technics är den officiella representanten för ARMCO i Finland. Vi levererar rent järn direkt från fabriken i form av plåtar, spolar, runda stänger eller plattstänger i många olika dimensioner.

Rent järn innehåller 99,85 % järn och har en låg halt av kol, syre och kväve. Jämfört med normalt järn har rent järn bättre motståndskraft mot korrosion, oxidation och kemikalier. Det har också utmärkta elektriska och magnetiska egenskaper, samt god kallbearbetbarhet och svetsbarhet.

ARMCO-järn används för strålningsskydd på sjukhus och liknande utrymmen, samt i maskiner och utrustning inom processindustrin. Rent järn används också av stålgjuterier som råvara för att producera syrafasta rostfria stålsorter.

kontakt oss