Titan

Titan

Titan

Vi levererar titan antingen som råvara (i stänger, plåtar, rör, etc.) eller som halvfabrikat. Titan levereras i den styrka och kvalitet som krävs av kunden (GR 2, GR 5, etc.).

Titan är nästan lika hårt som stål, men betydligt lättare (med cirka 45 %). Titan är också väldigt motståndskraftigt mot utmattning och korrosion. Tack vare dess egenskaper, används titan ofta i tillämpningar där den kemiska beständigheten hos stål är otillräcklig och där det krävs ett lätt konstruktionsmaterial.

Typiska användningsområden är processindustrin (rör, värmeväxlare, ventiler), sjöfartsindustrin och medicinska implantat.

kontakt oss