English
Suomi
Русский
Svenska

Kuormitustaulukot ja nosto-ohjeet

Oikean nostoapuvälineen ja -tavan valitseminen on tärkeää, jotta itse nosto sujuu turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Suunnittele nostot aina etukäteen. Kettinkien ja raksien valmistajien julkaisemista kuormitustaulukoista näet, kuinka painavan kuorman kannatteluun eri nostoapuvälineet, nostotavat ja -kulmat on tarkoitettu.

Algol Technicsin julkaisemat kuormitustaulukot ja nosto-ohjeet koskevat Algol Technicsin toimittamia nostoapuvälineitä, jollei toisin mainita.

Tilaa taulukot painettuina julisteina: 

nav@algol.fi


Lisämateriaalit

Ota yhteyttä