Hätäensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutukset Algol Technicsin henkilöstölle

10.4.2017

Algol Technicsissä panostetaan määrätietoisesti työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Toimitusjohtaja Martin Eversin aloitteesta päätettiin koko henkilöstölle järjestää ensiapu- ja työturvallisuuskorttikoulutukset.

- Vuonna 2016 työturvallisuutemme otti ison askeleen parempaan suuntaan. Tapaturmien määrä putosi kuudestatoista viiteen tapaturmaan. Ennakoivien toimenpiteiden aktiivisuus ja vaikuttavuus on myös jatkanut nousuaan. Kuitenkin viime vuonna sattui viisi tapaturmaa jossa kollegamme ei työpäivän päätteeksi päässyt vammoitta kotiin. Jokainen työtapaturma on liikaa. Kokemus on opettanut että jos me yrityksenä haluamme tästä vielä parantaa niin meidän täytyy panostaa entisestään ennaltaehkäisevään toimintaan. Tiedämme myös että hyvä työturvallisuustoiminta lähtee aina itsestämme, siksi päätimme johtoryhmässä investoida työturvallisuuskoulutukseen. Tämän lisäksi, jos kaikkein pahin kuitenkin sattuisi, niin haluamme että työkavereiden taidot myös riittävät antamaan ensiapua, Martin Evers summaa koulutuksen perusteet.


Ensiapukurssilla kouluttajina toimivat SPR:n kouluttajat. Osallistujat pääsivät harjoittelemaan toimimista onnettomuustilanteessa, elvytystä sekä tajuttoman henkilön käsittelyä.
- Harjoituksiin osallistuttiin aktiivisesti ja porukallamme näytti olevan hyvä yhteishenki tekemisessä, kommentoi työsuojelupäällikkö Marko Peltonen.

Uudenmaan koulutusteskuksen vetämässä työturvallisuuskorttikoulutuksessa saatiin kattava perustietopaketti työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Kurssi sisälsi teorian ohella paljon käytännön harjoituksia sekä tentin.

- Koulutuksesta jokainen osallistuja saa hyväksytystä tenttisuorituksesta todistuksena työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta eteenpäin. Monet asiakkaat ja yhteistyökumppanit vaativatkin nykyisin meiltä voimassa olevaa työturvallisuuskorttia, kertoo Algol-konsernin yritysvastuupäällikkö Tor Edgren.

Näytä kaikki uutiset