Industripartner med expertis inom materialhantering

Algol Technics är en industripartner med expertis inom materialhantering.

Vi känner till kundernas utmaningar med automatisering, ökande tidspress och en alltmer komplex affärmiljö och kan stötta dem i denna omvandling med våra logistiklösningar som inkluderar lyftkranar, robotceller, tranportörer och automatiserade lager samt ett brev urval tekniska producter. Vi erbjuder heltäckande underhåll och service för alla lösningar.

Algol Technics ingår i Algolkoncernen, ett internationellt handelsföretag som grundades redan 1894.

 

Se vår företagspresentation (på finska):

 

Kontakt oss