Automation och robotik

Industriautomation och robotteknik kan underlätta materialhanteringen på många sätt. Automation effektiviserar produktionsprocesserna, ger snabbare ledtider i materialhanteringen och skapar en säkrare arbetsmiljö med bättre ergonomi och arbetshälsa.

Typiska områden där man kan dra nytta av automatisering är lyft och transporter, lagerhantering samt sortering och förpackning.

Algol Technics automationslösningar bygger på teknik från världens ledande leverantörer och kan kompletteras med våra egna tjänster inom projektering, konstruktion, installation och driftsättning. Vi genomför såväl stora som små projekt flexibelt och med hänsyn till specifika kundbehov.

Våra lösningar

  • Industrilösningar
  • Sjukhusautomationslösningar
  • Lagerautomation
  • Transportörer ock plocksystem
  • AGV:er

Vi erbjuder även heltäckande underhåll och service i hela landet för alla våra lösningar och kan ta hand om allt från enskilda reparationer till 24/7 drifts- och underhållsavtal. Vi har också ett komplett sortiment av tillbehör och reservdelar.

Till våra tjänster hör allt från processutveckling och konstruktionsuppdrag till produktleveranser, övervakning, underhåll och utveckling av produktionsanläggningens tillgänglighet.