Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor som används på Algol Technics:

  • Tekniska handelns allmänna försäljningsvillkor, PDF
  • Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av tjänster (JYSE 2014 Tjänster), PDF
  • Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (JYSE 2014 Varor), PDF