Lagerautomation

Automatiserade lagerlösningar minskar produktsvinn, bidrar till optimala lagernivåer och möjliggör noggrann lagervärdering enligt FIFO och LIFO.

Algol Technics automatiserade lagersystem erbjuder en effektiv och tillförlitlig lösning för lagerhållning av kartonger, lastpallar, plåtar och långa produkter. Till våra lösningar hör även automatiserade transportör- och plocksystem.

Vi börjar med att analysera kundens lagerverksamhet för att identifiera utvecklingsområden, och väljer därefter den bästa möjliga lösningen. Med detta tillvägagångssätt kan vi förbättra kundens lönsamhet genom bland annat optimering av personalresurser och utrymmesanvändning samt förbättrad ergonomi och arbetsmiljö.

Ett modernt lager kan ge betydande besparingar i fastighets- och driftkostnader genom minskat utrymmesbehov och lägre kostnader för uppvärmning, belysning och ventilation. Vi kan också hjälpa kunden förbättra sin driftsäkerhet och processtyrning genom att garantera felfri funktion för systemet med hjälp av avancerade produktlösningar och underhållstjänster.

Våra automatiserade lagerlösningar bygger på teknik från Dematic och Fehr Lagerlogistik, världens ledande tillverkare av staplare.

kontakt oss