Sjukhus och hälsovård

Automatiserade lösningar för materialhantering

Visste du att 70 procent av alla materialflöden inom sjukvården kan automatiseras? Föreställ dig att alla timmar som går åt till att bära eller transportera saker från en plats till en annan i stället kunde användas till något som kräver mänsklig närvaro och precision.

Automation och robotar erbjuder helt nya möjligheter för hanteringen av materialflöden. Automatisering av sterilcentralen på ett sjukhus kan till exempel ge besparingar, påskynda materialhanteringen, förbättra säkerheten för både patienter och personal samt förbättra ergonomin och personalens välmående.

Automation kan till exempel användas för att transportera:

 • prover
 • läkemedel
 • blodprover
 • blodpåsar
 • vacciner
 • infusionspåsar
 • instrument
 • sterila produkter
 • avfall
 • sängkläder
 • måltider.

Materialhantering innebär vanligen tunga lyft och rörelser som ökar risken för skador i rörelseorganen. Vår lösning automatiserar tunga och monotona lyft och transporter så att personalen i stället kan utföra uppgifter som kräver mänsklig övervakning och precision.

Sterilcentralen är avdelningen där man steriliserar alla instrument som används på sjukhuset. Tidigare transporterades instrumenten ofta manuellt från diskdesinfektorn till sterilisering och vidare till förpackningsbordet, vilket innebar tunga lyft och mycket bärande för medarbetarna och en ökad risk för belastningsskador.

Algol Technics har utvecklat en lösning där tunga och monotona lyft och transporter utförs automatiskt, vilket ger medarbetarna tid att fokusera på uppgifter som kräver mänsklig övervakning och noggrannhet. Systemet är modulärt och skalbart och kan därför anpassas efter de individuella behoven på varje sjukhus.

Våra automatiserade materialhanteringssystem är modulära och nivån på automatisering kan anpassas efter sjukhusets individuella behov. Erbjudande till sjukhus- och vårdsektorn består av produkter och system som effektiviserar sjukhusets materialhantering och logistikprocesser:

 • transportörer
 • automatiserade lagerlösningar
 • robotar
 • AGV:er och mobila robotar
 • plocknings- och förpackningsstationer
 • mjukvara
 • applikationsprogrammering.

Vi erbjuder även heltäckande underhåll och service för alla våra lösningar. Vi kan ta hand om allt från enskilda reparationer till 24/7 drifts- och underhållsavtal. Vi kan bistå med allt från processutveckling och konstruktionsuppdrag till produktleveranser, övervakning, underhåll och användbarhetsutveckling.

Vi tror att vi genom att skapa säkra och ergonomiska arbetsmiljöer kan bidra till en bättre arbetshälsa.

 

tillägsmaterial

Våra kunder berättar

Kontakt oss