Algol Technics, bolagsstyrning

Verkställande direktör

  • Sauli Mäntylä.

Styrelse 

  • Tommi Juusela, JK, LL.M. (Columbia University).
  • Juha Metsälä, DI, eMBA.
  • Minna Forsström, DI, MBA.
  • Alexander Bargum, CEO, Algol Group, styrelseordförande.

 

Algol Technicsin hallitus
På bilden från vänster: Tommi Juusela, Alexander Bargum, Minna Forsström och Juha Metsälä.

Kontakt oss