Transportörer- och plocksystem

Transportör- och plocksystemen från Algol Technics är tillförlitliga och kostnadseffektiva lösningar för snabb plockning och transport av artiklar och pallar i olika industrier. Lösningarna inkluderar ofta även automatiska lagersystem.

Vi kan bidra till att förbättra lönsamheten genom bland annat optimering av personalresurser och utrymmesanvändning samt bidra till bättre ergonomi och arbetsmiljö.

Vi börjar med att analysera kundens produktionsprocesser för att identifiera utvecklingsområden och väljer därefter den bästa möjliga lösningen. Vi kan också hjälpa kunden förbättra sin driftsäkerhet och processtyrning genom att garantera felfri funktion för systemet med hjälp av avancerade produktlösningar och underhållstjänster.

Våra transportör- och plocksystem är baserade på avancerad och tillförlitlig teknik från Dematic, världens ledande tillverkare av logistiksystem.

Vi erbjuder även heltäckande underhållstjänster för produktionsanläggningar och kan utföra allt från enskilda reparationer till 24/7 drifts- och underhållsavtal.

kontakt oss