Flygtrafiken

Drapering av flygplansinredning och -säten.

Muirheads läder är världens mest eftertraktade sätesmaterial för användning inom luftfartsindustrin.

Muirheads läder av hög kvalitet levereras till mer än 160 flygbolag samt tillverkare av flygkroppar och säten i 60 olika länder. Lädret erbjuder passagerare i första klass och affärsklass en känsla av lyx och komfort och garanterar att resan känns förstklassig. Lädret är också det perfekta materialet för ekonomiklassen, eftersom det är av högsta kvalitet, hygieniskt samt hållbart och kräver endast lite underhåll.

Muirheads läder för flygplanssäten har utvecklats för att uppfylla alla standarder som gäller luftfartsduglighet. Bolagets eget testlaboratorium är UKAS-certifierat för att utföra följande testningar: FAA 28.853, lodrätt brandtest och ABD 0031 rök och giftighet (BSI ISO 16025:2005). Det moderna, brandsäkra lädret har utvecklats inom bolaget och uppfyller luftfartsmyndigheternas strikta regler. Som tillverkare kontrollerar Muirhead totalt hela produktionsprocessen från valet av skinn ända fram till leveransen och garanterar fullständig kvalitetskontroll och enhetlighetskontroll.

Det specialtillverkade lätta lädret Voyager är särskilt väl lämpat för innerbeklädnad av flygplan. Voyagers lätthet leder till bränslebesparingar och den långa livslängden minskar behovet av inredningsförnyelse, men garanterar fortfarande samma fysiska prestanda och tillförlitlighet som fullödigt läder eller konventionellt möbelläder som använts i flygplan.

Voyager-lädret som tillverkas på beställning är 1,0 mm tjockt, som konventionellt läder, men tester visar att det är upp till 30 % lättare (cirka 600 g/m2) än dess fullödiga motsvarighet, men äventyrar fortfarande varken kvaliteten eller draghållfastheten. Voyager-lädret med sitt låga koldioxidavtryck uppfyller branschens rök- och flamkrav.

Muirhead

kontakt oss