Automaatiolla on suora vaikutus tuotteiden laatuun

Uutinen 27.9.2019

Automaation avulla voidaan parantaa tuotteiden laatua nopeallakin aikavälillä. Kone tekee aina samanlaista jälkeä ja on tarkempi kuin ihmissilmä.

Myös laaduntarkistukseen tarkoitettu automaatio säästää yrityksen monelta murheelta. Kun esimerkiksi pakkausmerkinnät on tehty oikein, yrityksen imagoon vaikuttavia tuotteen takaisinvetoja ei tarvitse tehdä.

– Kun automaatio on otettu käyttöön tuotantolaitoksissa, tuotteiden laatu on parantunut merkittävästi verrattuna manuaaliseen työhön. Tämä on lisännyt yritysten kilpailukykyä ja arvostusta markkinoilla, Algol Technicsin Head of Sales Teemu Rantala kertoo.

Anturiteknologia ja konenäkö auttavat etsimään poikkeamat

Jos tuotantoa halutaan automatisoida laadun parantamiseksi, Rantalan mukaan ensin pitää tunnistaa laatuongelmat. Liittyykö ongelma valmistusprosessiin vai -materiaaleihin?

Jos ongelmaa ei jostain syystä voida tunnistaa, tuotannon seuraaminen automaatiolla on nopea keino etsiä laatua heikentäviä tekijöitä. Käytännössä tuotannosta etsitään poikkeamia antureiden ja 2D- ja 3D-konenäköratkaisujen avulla. Anturit ja kamerat laitetaan tuotantolinjalle, josta ne keräävät tietoa laatupoikkeamista.

– Laaduntarkistuksen voi tehdä myös robotti. Eräässä yrityksessä teollisuusrobotin ainoa tehtävä oli poimia tuotantolinjalta pois viallisia tuotteita mittatietojen ja painotietojen perusteella. Jos kaikki meni hyvin, robotti vain seisoi linjan vieressä.

Robotiikka toimii saapuvan materiaalin tarkistamisessa

Rantalan mukaan monessa yrityksessä robotti tarkastaa saapuvat materiaalit ja komponentit.

– Eräässä yrityksessä alihankkijoilta tulleiden komponenttien pinnan laatu haluttiin mitata, ennen kuin komponentti meni tuotantoon. Robotti voi tarkistaa lähtevätkin tuotteet. Esimerkiksi robottisolu Co-Inspector on valmis ratkaisu pakkausmerkintöjen tarkistamiseen.

Automaatiolla voidaan tutkia myös valmistusolosuhteita. Rantala kertoo, että eräässä tehtaassa valmistettiin hengityssuojaimia kokoonpanolinjassa. Koska kyse on ihmisen hengittämän ilman suodattamisesta, tuotteiden laatu on erityisen tärkeää.

– Hengityssuojainten valmistamisessa käytettävä aktiivihiili reagoi herkästi lämpötilaan ja kosteuteen. Valmistusolosuhteista saatujen mittatietojen perusteella valmistusprosessia ja pystyttiin säätelemään, mikä paransi tuotteiden tasalaatuisuutta ja ominaisuuksia. Tuotteiden hyvä laatu huomattiin varmasti markkinoilla.

Laadun määritelmä perstuu kiistattomaan faktatietoon

Kun automaatio on käytössä, laadun määritelmä on vakio. Tällöin jokainen yrityksessä tietää, onko tuotanto täyttänyt hyvän laadun kriteerit.

– Kun laadun määritelmä perustuu mitattavaan numeroarvoon, laadusta saadaan kiistatonta tietoa, ja päätökset helppo perustella. Tuotteen jäljitettävyys ja tuotekehitys on helppoa, sillä automatisoidussa järjestelmässä on kaikki data siitä, miten jokainen tuote-erä on valmistettu.

Lisätietoja

Teemu Rantala, Head of Sales, 040 551 5697. teemu.rantala@algol.fi.