Vastuullisuus Algol Technicsissä

Algol Technics on asettanut lyhyen aikavälin vastuullisuustavoitteensa vuosille 2022-2024. Tavoitteet pohjautuvat vuoden 2020 lopulla tehtyyn olennaisuusarvioon sekä Algol-konsernin vastuullisuustavoitteisiin. Tavoitteita määritettäessä tunnistettiin myös tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet, jotka liittyvät työn turvallisuuteen, toimitusketjun vastuullisuuteen sekä ympäristöön. 

Vastuullisuusteemat on mietitty vuosille 2022-2024. Teemojen puitteissa mietitään tarkemmat vuosittaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Teemoja on viisi:

  • Turvallinen työympäristö
  • Vastuullinen toimitusketju
  • Hyvinvoiva ja tasavertainen työyhteisö
  • Toimintojemme ympäristövaikutusten minimointi
  • Läpinäkyvä hallinto ja reilu johtaminen

Tutustu tarkemmin tavoitteisiimme.

Liiketoimintaperiaatteet

Noudatamme Algol-konsernin liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikkien yksiköiden ja työntekijöiden toiminnalle.

Laatupolitiikka

Liiketoimintaperiaatteidemme perustana on vaatimusten noudattaminen, luotettavuus, vastuullisuus sekä hyvät liiketoimintakäytännöt. Laatuasiat ovat etusijalla kaikilla toiminnan tasoilla, ja niitä pidetään olennaisena osana jokaisen työntekijän päivittäistä toimintaa. Lue lisää laatupolitiikastamme.

Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Noudatamme kaikkia ympäristön suojelua koskevia lakeja ja säädöksiä. Pyrimme minimoimaan toimintojemme ympäristövaikutukset ja käyttämään luonnonvaroja tehokkaasti. Kehitämme sisäisiä toimintojamme, käytäntöjämme ja ohjeistustamme jatkuvasti. Noudatamme ympäristönsuojelua koskevia ohjelmia, sitoumuksia ja säädöksiä, jotka soveltuvat toimintaamme. Lue lisää terveys-, turvallisuus ja ympäristöpolitiikastamme.

Työturvallisuus

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu hyviksi todettuihin käytäntöihin. Noudatamme työsuojelutoiminnassa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ja huolehdimme, että jokainen työntekijä saa tehtäviinsä asianmukaisen perehdytyksen. Vastaamme yhdessä siitä, että työmme on turvallista ja laadukasta, ja puutumme välittömästi mahdollisiin epäkohtiin. 

Käytännön vastuullisuusteot

Tutustu vastuullisuustekoihimme Algol-konsernin vastuullisuussivuilla.

Ota yhteyttä