Noston tuotteet

Tarjoamme nostoratkaisujen tarvekartoitusta ja suunnittelua, valmistusta, asennuksia, käyttöönottoja sekä käyttö- ja huoltokoulutuksia. Asiakkaamme saavat luotettavan ja taloudellisen ratkaisun raskaiden taakkojen turvalliseen käsittelyyn. 

Ratkaisu voi olla yksittäinen laite, järjestelmä tai monimuotoinen toimintakokonaisuus. Työstämme asiakkaan lähtökohtiin paneutuen ratkaisun, joka voi olla joko käyttöympäristöönsä pitkälle räätälöity erikoisnosturi oheislaitteineen, edullinen standardiratkaisu tai jotakin siltä väliltä.

Demag-nostureiden maahantuoja jo vuosikymmeniä

Algol Technics on Demag-nostureiden valtuutettu maahantuoja. Tarjoamme täydelliset

Demag-nostureissa ja komponenteissa laatu, taloudellisuus ja luotettavuus yhdistyvät vuosikymmenten myötä syntyneeseen nosturialan kokonaisvaltaiseen osaamiseen. Jokainen nosturi on valmistettu tarkkojen standardien ja laatuvaatimusten mukaan.

Algol Technics -siltanosturit

Valikoimassamme on lisäksi Algol Technics -siltanosturit. Algol Technics -nosturit ovat turvallisia ja käynniltään hiljaisia sekä tasaisia. Nosturit ovat tilankäytöltään tehokkaita ja lisäksi pitkäikäisiä. 

Valikoimissamme on

  • yksipalkkisiltanosturit
  • kaksipalkkisiltanosturit
  • riippuvarakenteiset siltanosturit
  • pukkinosturit, yksipalkkinen
  • pukkinosturit, kaksipalkkinen.

Kaikkiin Algol Technics -nostureihin on saatavilla HoistSense+ -järjestelmä. HoistSense+ on edistynyt järjestelmä, joka valvoo nosturin käyttöä, kuormaa ja toimintoja.

Nostoapuvälineita useilta eri valmistajilta

Valikoimissamme nostoapuvälineet arvostetuilta eurooppalaisilta valmistajilta mm. Gunnebo Industries, Van Beest ja Crosby IP.


asiakastarinat

ota yhteyttä

Tutustu tuotteisiimme