Valmet Automotive: Demag kestää muutospaineet

Asiakastarina

Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtailla valmistettiin vuosien 2013-2016 aikana yli 100 000 Mercedes-Benz A-sarjan autoa.

Autoteollisuus läpikäy suuria muutoksia tiukentuvien ympäristövaatimusten ja uusien teknologioiden myötä. Valmistuksessa nousevia trendejä ovat robottien käyttö, automatisoinnin lisääntyminen ja ergonomisuuden painottaminen. Myös luottotyökalujen on uudistuttava.

Valmet Automotivella on kokemusta vaativien erikoisautojen, kuten avo- ja urheiluautojen valmistamisesta. Yhtiö on myös sähkö- ja hybridiautojen suunnittelussa ja sarjavalmistuksessa edelläkävijä. Kilpailukyky syntyy osaavasta henkilöstöstä sekä tehokkaista tuotannon toimintamalleista ja logistiikkaratkaisuista. Tuotantoprosessien ja käytettävän laitteiston on mukauduttava ja joustettava vaihtelevien asiakastarpeiden mukaisesti. Autotehtaalla kattokiskoilla kulkevat piennosturit, jotka ovat siirretävissä ja lisälaitteilla muunnettavissa eri työvaihessa käytettäviksi.

Mikä merkitys nostureilla on autotehtaan toiminnalle?

Jyri Nieminen Valmet Automotive- Työskentely ilman nostureita olisi käytännössä mahdotonta. Nostettavat ja siirrettävät taakat ovat usein niin suuria, että niiden nostoon tarvittaisiin useita henkilöitä. Nostureiden avulla ergonomia ja työturvallisuus paranevat ja samalla voidaan välttää myös tuotevaurioita, kokoonpanon kunnossapidon esimies Jyri Vuorinen Valmet Automotivelta kertoo.

- Viime vuosien aikana nosturit ovat kehittyneet ja ovat käytössä hiljaisempia ja helpommin hallittavia. Esimerkiksi ketjusähkönostimissa laitteen nopeuden säätömahdollisuudet ovat kehittyneet. Myös työturvallisuus on parantunut esimerkiksi ohjauskahvojen kehittyessä niin, ettei laitteelle menevä vahvavirta kierrä enää ohjaimen kautta, Vuorinen kertoo.

Millainen kokemus teillä on ollut kokoonpanotyössä käytettävistä Demagin KBK-kevytnostureista?

- Vanhimmat edelleen käytössä olevat Demagin laitteet Valmet Automotivella ovat vuodelta 1969 eli aivan tehtaan perustamisen ajalta, uusimmat laitteet on hankittu viime vuosina. Tärkeimpiä laitteiston valintakriteereitä meille ovat hinta, laitteen soveltuvuus käyttökohteeseen, varaosien saatavuus sekä suunnitteluapu. Myös ratkaisun helppo muunneltavuus käyttökohteen muutosten myötä on merkittävä tekijä. 

Yhteistyö laitetoimittaja Algol Technicsin kanssa on toiminut erinomaisesti ja laitteiden toimintaan ollaan tyytyväisiä. Huolto sekä varaosapalvelu ovat toimineet nopeasti ja erittäin hyvin, Valmet Automotiven väki kiittelee.

case_valmet

Lisätietoja

Case Valmet Automotive (pdf)

www.valmet-automotive.com/fi

Tagit:  Noston ratkaisut