Modulaarinen tuotantolinja vauhdittaa tuotantoa ja antaa hyödyllistä dataa tuotteiden valmistuksesta

Uutinen 15.4.2019

Modulaarinen tuotantolinja on automatisoitu ja joustava tuotteiden valmistuslinja. Se koostuu Co-MAC -robottisoluista, joita on helppo ja nopea muunnella erilaisten tuotteiden valmistukseen.

Yhden Co-MAC-solun sisällä on tavallisesti 1–4 robottia ja robottisolujen välissä voi olla mobiilirobotteja, jotka vievät tuotteita tuotantovaiheesta toiseen tai tuovat robotille osia tai raaka-aineita.

Tavoitteena matalat valmistuskustannukset ja parempi kapasiteetti

Modulaarisen tuotantolinjan suunnittelu alkaa asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta. Tavoitteena on yleensä matalat valmistuskustannukset, parempi kapasiteetti ja tasalaatuiset tuotteet. Joskus työvoimaa ei ole saatavilla, ja robottisolu on välttämätön hankinta tuotteen valmistuksen kannalta.

– Kyse voi olla vanhan automaattisen laitteen modernisoinnista, manuaalisen työvaiheen automatisoinnista tai täysin uuden tuotantolinjan rakentamisesta. Menemme paikan päälle katsomaan tuotantoa ja suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa, miten saavutamme halutut tavoitteet. Asiakas tuntee tuotantonsa ja me tunnemme automaation ja robotiikan. Tämä on mainio lähtökohta yhteistyölle, Algol Tehcnicsin myyntijohtaja Teemu Rantala kertoo.

Valmiit rajapinnat minimoivat uudelleenohjelmointiajan

Asiakas saa tuotantolinjasta valmiin suunnitelman hintoineen ja takaisimaksuaikoineen. Tarjousprosessin aikana automatisoituja työvaiheita lisätään ja joskus niitä vähennetään, jos jokin työvaihe katsotaan järkevimmäksi toteuttaa manuaalisesti laskevan tuotantovolyymin tai kalliin automatisointiratkaisun vuoksi. Koska tuotantolinja on modulaarinen, siihen on helppo lisätä linjan rakentamisenkin jälkeen robotteja, kameroita tai työvaiheita, koska järjestelmässä on laitteille valmiit rajapinnat. Näin minimoidaan käyttöönotto- ja uudelleenohjelmointiaika.

– Jos linjaan tarvitaan esimerkiksi 3D-tulostusta, emmekä tiedä vielä, miten se toteutetaan, prosessin voi tehdä ensin manuaalisesti ja korvata myöhemmin robottisolulla. Näin linja saadaan nopeasti toimimaan, eikä ratkaisun keksiminen pitkitä käyttöönottoa. Jälkikäteen linjaa voidaan myös esimerkiksi venyttää, katkaista tai laittaa väliin uusi tuotantosolu.

Lyhyt takaisinmaksuaika

Rantalan mukaan monet asiakkaat ovat yllättyneet positiivisesti automaatioratkaisujen takaisinmaksuaikojen lyhyydestä. Investointi kannattaa, vaikka tuotteet muuttuvatkin nopeaan tahtiin, sillä linja mukautuu tuotteisiin. Takaisinmaksuaikojen laskeminen on tärkeää, mutta joitakin asioita on vaikea mitata rahassa.

– Automatisointi parantaa ergonomiaa, sillä robottien halutaan usein tekevän töitä, joita tehdään vaikeissa asennoissa. Olemme myös toteuttaneet robottisoluja räjähdysvaarallisiin paikkoihin tai muihin olosuhteisiin, jossa ihmisen ei ole turvallista olla.

Ajantasaisen tuotannonseurannan ansiosta poikkeamiin voi puuttua heti

Robottisolut rakennetaan ja testataan Algol Technicsillä. Kun asiakas on hyväksynyt koeajot, ne siirretään asiakkaan tiloihin. Robottien ohjelmointiajat ovat lyhyet, joten tuotantolinja saadaan äkkiä toimintaan. Algol Technics on automatisoinnin kumppani myös asennuksen jälkeen. Yhteistyö jatkuu usein System Care-ylläpitosopimuksella, johon sisältyy erilaajuisia etätukipalveluita, ennakoivaa huoltopalvelua ja varaosapalveluja.

Rantalan mukaan tuotannon ja yksittäisten tuotteiden seurattavuus on nyt kasvata trendi. Tuotantodatan kerääminen modulaarisesta tuotantolinjasta onkin kehitetty huippuunsa. Järjestelmästä voi seurata muun muassa valmistusaikoja, laatua ja prosessiparametreja tuotekohtaisesti, ja datan saa vaikka omaan kännykkään. Järjestelmä ilmoittaa heti poikkeamista, minkä ansiosta niihin voidaan puuttua välittömästi ja vältytään virheellisten tuotteiden valmistukselta ja reklamaatiokustannuksilta.

Rantala kertoo, että automatisoinnin hyödyt näkyvät tuotannossa saman tien.

– Etsimme aina nokkelinta ja edistyksellisintä ratkaisua tuotannon automatisointiin. Kun ensimmäinen projekti on valmiina, suunnittelemme usein jo seuraavaa. Tämä on osoitus siitä, että asiakkaat arvostavat osaamistamme ja haluavat katsoa kanssamme tulevaisuuteen, Rantala kertoo.

Lisätietoja

Teemu Rantala, Myyntijohtaja, 040 551 5697, teemu.rantala@algol.fi

Lue lisää

Co -robottisolut edustavat suomalaista robotiikkaosaamista parhaimmillaan 

Robotin ohjelmointi virtuaalitodellisuudessa puolittaa ohjelmointiajan