Uusia voimia Algol-konsernin tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyyn 

Tiedote 21.10.2019

Algol Technicsin hallituksessa aloittavat tammikuussa 2020 seuraavat ulkopuoliset jäsenet: 

 • OTK, LL.M. (Columbia University) Tommi Juusela (45), aiemmin myyntiin, muutosjohtamiseen ja strategiseen kehittämiseen liittyviä johtotehtäviä Nokia Oyj:ssä ja Neste Oyj:ssä, nykyään hallituksen jäsenenä useissa yhtiöissä
 • DI, eMBA Juha Metsälä (52), Pohjola Rakennus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • DI, MBA Minna Forsström (52), toiminut projektijohtajana ja operatiivisena johtaja Fennovoimalla, Pauligilla ja Pöyryllä. 

Algol Chemicalsin hallituksessa aloittavat niin ikään tammikuussa 2020 seuraavat yhtiöstä ja sen omistajista riippumattomat ulkopuoliset jäsenet: 

 • DI Leif Frilund (66), Walki-konsernin toimitusjohtaja vuodesta 2007
 • TkT Johan Grön (53), Gasum Oy:n biokaasusta vastaava johtoryhmän jäsen, aiemmin muun muassa Outotecin johtoryhmässä
 • DI, KTM Petri Helsky (53), Suominen Oyj:n toimitusjohtaja; aiempaa työkokemusta muun muassa metsäteollisuudesta ja kemianteollisuudesta.

Molempien yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana jatkaa Algol-konsernin toimitusjohtaja Alexander Bargum. Bargum toimii hallituksen puheenjohtajana muissakin Algol-konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä. Riippumattomia hallituksen jäseniä on ennestään myös Histolab Products AB:ssa. Sen lisäksi Suomen Unipol Oy:n hallituksessa on myös vähemmistöomistajien nimeämiä jäseniä. Algol Trehabissa ja Algol Diagnosticsissa toimivat konsernin sisältä nimitetyt hallitukset. 

Hallitusten tehtävänä on tarjota strategista tukea yritykselle ja sen johdolle.  Tytäryhtiöiden hallitusten toimivaltaan kuuluvat muun muassa seuraavat asiat: 

 • yhtiön toimitusjohtajan nimeäminen; ylimmän johdon palkitsemiseen liittyvät asiat
 • palkitsemisjärjestelmä (konsernin asettamien yleisten raamien puitteissa)
 • toiminnan strategiset tavoitteet ja toimenpiteet lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä sekä niiden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen
 • vuosittaiset taloudelliset tavoitteet, ottaen huomioon omistajan asettamat odotukset, sekä niiden seuranta ja poikkeamiin puuttuminen
  liiketoimintaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien analyysi ja seuranta
 • säännöllinen yhteydenpito paitsi toimitusjohtajaan myös yhtiön muuhun operatiiviseen johtoon
 • strategian mukaisia investointeja koskevat aloitteet ja niiden valmistelu emoyhtiön käsittelyä varten
 • sidosryhmiä koskevat asiat (kuten asiakastyytyväisyys, päämiesportfolion kehitys, henkilöstöasiat jne.)
 • emoyhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvonta.
 • Muutokset tytäryhtiöiden hallituksissa eivät vaikuta niiden operatiiviseen organisaatioon.

”Olen todella iloinen, että olemme voineet kiinnittää konsernin ulkopuolelta näin kokeneita ja osaavia yritysjohtajia liiketoimintojemme hallituksiin. Se tuo meille valtavasti uutta näkemystä ja voimaa kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi. Samalla se kertoo myös siitä, että Algol on arvostettu ja kiinnostava yhtiö, johon on mahdollista houkutella korkean profiilin hallituksen jäseniä. Odotan innolla tätä hallitustyöskentelyn uutta vaihetta”, sanoo Algolin konsernijohtaja Alexander Bargum.

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. 040 732 3232.

Algol lyhyesti

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti ja 125 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä.

Algol-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 178 MEUR. Työllistämme lähes 500 ammattilaista kymmenessä maassa. Lue lisää: www.algol.fi.