Omron LD – Mobila robotar

Omron LD – Mobila robotar

Mobila robotar är automatiska intelligenta fordon (AIV) som kan underlätta rutinmässiga och arbetsintensiva materialhanteringsuppgifter.

De kan användas enskilt eller som en hel flotta av robotar som transporterar varor från en plats till en annan. Robotarna kartlägger sina rutter själva och har ett inbyggt navigationssystem, vilket gör dem lätta att ta i användning. Man behöver bara lära roboten rutten en gång så sköter den sig själv. Robotarna kan förses med armar, låsbara förvaringsutrymmen eller transportörer. De kan dessutom lära sig enkelriktad kommunikation.

Omron LD kan bära laster på upp till 90 kg. På sjukhus kan roboten leverera enskilda föremål och förpackningar från en plats till en annan. Den är också idealisk för automatiserade sterilcentraler, där den kan bära korgar med instrument mellan olika steg i processen.

Patenterat navigationssytem

Roboten har en ytterligare lokaliseringsmetod förutom den inbyggda lasern som gör det lättare för roboten att anpassa sig till miljöer som ofta förändras. Systemet identifierar ljuset från taket och bygger upp en ljuskarta som överlappas med golvkartan. Då blir det också lättare för roboten att förflytta sig på stora öppna områden.

Säkerhet

Omrons mobila robotar uppfyller alla säkerhetskrav. Robotarna använder en inbyggd laser och andra sensorer för att upptäcka hinder och kan beroende på hastigheten nödbromsa för att undvika krockar.

Sensorer:

  • Säkerhetsklassad primär laser
  • Nedre laser
  • Sidolasrar (patenterade)
  • Främre stötfångare
  • Bakre ekolod
  • Bakre laser

Omron LD används redan på många lager och sjukhus och erbjuds också med renrumsklassificering (Fed klass 100, ISO klass 5).

 

tillägsmaterial

kontakt oss