Algol Technics asettanut vastuullisuustavoitteet lähivuosille

Tiedote 7.3.2022

Algol Technics on asettanut lyhyen aikavälin vastuullisuustavoitteensa vuosille 2022-2024. Tavoitteet pohjautuvat vuoden 2020 lopulla tehtyyn olennaisuusarvioon sekä Algol-konsernin vastuullisuustavoitteisiin. Tavoitteita määritettäessä tunnistettiin myös tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet, jotka liittyvät työn turvallisuuteen, toimitusketjun vastuullisuuteen sekä ympäristöön. 

“Yhdessä määritellyillä selkeillä ja mitattavilla tavoitteilla varmistamme entistä paremmin kaiken toimintamme turvallisuuden ja vastuullisuuden. Tavoitteellinen vastuullisuustyömme vastaa myös asiakkaidemme odotuksiin”, Algol Technicsin toimitusjohtaja Sauli Mäntylä kertoo. 

Teknologiateollisuudessa vastuullisuuden merkitys on kasvanut erityisesti viime vuosien aikana. 

“Asiakkaat vaativat yhä vastuullisempia ratkaisuja ja tuotteita voidakseen itse vastata omiin vastuullisuushaasteisiinsa. Kirjatuilla tavoitteilla ja seurantamittareilla voimme osoittaa omille asiakkaillemme, että toimintamme on vastuullista ja näin olla auttamassa heitä saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa”, Mäntylä sanoo.

Vastuullisuusteemat

Vastuullisuusteemat on mietitty lyhyelle aikavälille, vuosille 2022-2024. Teemojen puitteissa mietitään tarkemmat vuosittaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Teemoja on viisi:

  • Turvallinen työympäristö
  • Vastuullinen toimitusketju
  • Hyvinvoiva ja tasavertainen työyhteisö
  • Toimintojemme ympäristövaikutusten minimointi
  • Läpinäkyvä hallinto ja reilu johtaminen

Nyt asetettuja tavoitteita arvioidaan vuosittain ja niistä kerrotaan yhtiön verkkosivustolla. Vastuullisuustavoitteiden lisäksi yhtiö noudattaa kaikessa toiminnassaan Algol-konsernin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkaa sekä liiketoimintaperiaatteita, jotka määrittelevät eettiset periaatteet kaikkien työntekijöiden toiminnalle. 

Algol Technicsin vastuullisuustavoitteet julkaistaan lähiaikoina myös yhtiön verkkosivuilla, osoitteessa www.algoltechnics.fi/vastuullisuus

Lisätietoja

Sauli Mäntylä, toimitusjohtaja, Algol Technics Oy, p. 050 469 5145

Tor Edgren, yritysvastuupäällikkö, Algol Oy, p. 050 5257 625