Algol Technicsissä jokainen on vastuussa työturvallisuudesta

Artikkeli

Algol Technicsissä on ollut vuodesta 2015 asti käytössä työsuojelun johtamisen työkalu, Granite. Tämä työturvallisuuden seurantaan ja kehittämiseen tarkoitettu ohjelmisto on jokaisen työntekijän käytettävissä.

Ohjelmisto toimii kaikilla päätelaitteilla ja myös matkapuhelimissa, ja sen kautta tehdään sekä "läheltä piti" -ilmoitukset että turvallisuushavainnot ja tapaturmailmoitukset.

- Tavoitteena on kerätä kaikkialta organisaatiosta tietoa, joka auttaa meitä ennakoimaan työturvallisuuteen liittyviä kehitystarpeita. Järjestelmään tallennetaan myös tiedot tehdyistä turvakierroksista ja riskiarvioista. Raportointityökalujen avulla työturvallisuuden kehittymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti", Algol-konsernin yritysvastuupäällikkö Tor Edgren kertoo.

Algol Technicsin huoltohenkilöstöstä suuri osa työskentelee asiakkaiden tuotantotiloissa. Työn turvalliseen suorittamiseen vaikutetaan seurantajärjestelmän lisäksii turvavarttien, perehdytyksen sekä jatkuvan riskien arvioinnin kautta.

- Algol Technicsissä tehdään vuosittain puolisentoista sataa turvahavaintoilmoitusta. Noin puolet ilmoituksista tehdään tyypillisesti turvakierrosten tuloksena ja puolet ovat yksittäisten havaintojen ilmoituksia. Aktiivisen työturvallisuustoiminnan kehittämisen ja erilaisten terveyttä edistävien kannustimien avulla sairauspoissaolot ovat vähentyneet", Algol Technicsin työsuojelupäällikkö Marko Peltonen kertoo.

Tagit:  Työturvallisuus