Etävalvonnan avulla voidaan kehittää tuotannon toimintatapoja

Artikkeli

Etävalvonnasta saatuja tietoja voidaan hyödyntää kuormituspiikkien tasaamisessa, joutokäynnin poistamisessa ja vikatilanteiden ennaltaehkäisyssä. Etävalvonta ei vaadi kankeita järjestelmiä ja isoa määrää dataa. Yksinkertaisilla ratkaisuilla voidaan paneutua juurisyihin, kun tiedetään, mitä tietoa laitteesta halutaan kerätä ja mihin tietoa hyödynnetään.

Liian usein tieto tuotantolaitteista on hiljaista tietoa tai yksittäisten asentajien dokumentointia. Etävalvonnalla saadaan tuotantokoneiden toiminnasta helposti ymmärrettävää tietoa, joka on yksiselitteistä ja läpinäkyvää.

Etävalvontaa suunniteltaessa keskustellaan tarkasti, mitä tietoa halutaan kerätä ja mihin tarkoitukseen. On parempi kerätä pieni määrä tarkkaa tietoa kuin iso määrä epämääräistä dataa, jota ei ehditä hyödyntää.

Olemme saaneet hyvää palautetta erityisesti siitä, että osaamme kerätä juuri ne asiat, joiden avulla voidaan pureutua tuotannon toimintatapoihin ja sitä kautta prosessien sujuvoittamiseen. Tämä on mahdollista, koska meillä on pitkä kokemus erilaisista tuotantokoneista, ja perehdymme kunnolla asiakkaan tuotantoon.

Etävalvonta vähentää joutokäyntiä

Viime aikoina pinnalla on ollut erityisesti prosessien joutokäyntiaikojen vähentäminen, johon etävalvonta tarjoaakin hyvän ratkaisun. Mittaustiedon avulla on saatu lyhennettyä muun muassa tuotannon vaihtoaikoja, koska mittaustiedoista näkee, milloin tuote-erän vaihdossa on tyypillisesti katkoksia. Järjestelmästä on saatu arvokasta tietoa myös työvuorojen suunniteluun. Jos tuotannossa on ollut katkos aina lounasaikaan, työvuorot on suunniteltu niin, että henkilöstö pitää tauot vuorotellen. Näin tuotantokoneen kapasiteetti on saatu kokonaan käyttöön.

Käytännössä etävalvontalaitteen anturit kiinnitetään esimerkiksi tuotantolaitteeseen, varastojärjestelmään, kuljetusjärjestelmään tai robottiin. Anturit tuovat tietoa langattomasti 3G-terminaaliin ja sieltä pilveen, josta mittaustieto tuodaan Service Lightning -ohjelmistoon. Mittaustiedot näkyvät ohjelmistossa graafisina esityksinä. Etävalvonnalla mitataan muun muassa käyntiaikatietoja, ylikuormitustilanteita, virran mittauksia ja häiriötietoja. Analysoimme tulokset mieluiten yhdessä asiakkaan kanssa, koska yhteinen keskustelu antaa asiakkaalle konkreettisia ehdotuksia tuotannon parantamiseen.

Mittaustiedon avulla on helppo arvioida tuotannon määriä

Etävalvonta ei poista tuotantolaitteiden säännöllistä huoltoa, mutta vähentää yllättäviä tuotannon katkoksia. Kun ongelma havaitaan ajoissa, huolto voidaan ajoittaa niin, ettei katkos aiheuta tappioita. Tuotantolaitteesta saatuja tietoja voidaan hyödyntää myös vuosihuolloissa. Vikojen ennaltaehkäisy pidentää koneen käyttöikää ja kalliiden varaosien määrää voidaan optimoida. Etävalvontalaitteessa on myös hälytystoiminto.

Mittaustiedon avulla on helppo arvioida tuotannon määriä. Kun volyymit uskalletaan suunnitella maksimaalisesti, se lisää yrityksen kilpailukykyä.

Oikean tiedon kerääminen on arvokasta myös dokumentoinnin kannalta, sillä tiedon avulla voidaan todistaa asiakkaalle, että tuotteen läpimenoaika on juuri se, mitä on luvattu. Tuotantokoneiden käyttöasteiden mittaamisen on huomattukin olevan pitkällä aikavälillä yritykselle merkittävä kilpailuetu.

Aiheesta lisää

Marko Peltonen, marko.peltonen@algol.fi

Etävalvonta mittaa, päivystää ja raportoi reaaliajassa

Robotiikassa palvelun pitää olla nopeaa - robottihuoltomme toimii yhteistyössä ABB:n kanssa