Kontino: Kohti ennustavaa kunnossapitoa

Asiakastarina

Kontinon ja Algol Technics Oy:n yhteistyö kunnossapidossa alkoi vuoden 2010 alussa. Yhteistyö kattaa kaikki kohteen tuotantokoneet sekä tuotannon kannalta tärkeät kiinteistön laitteet, kuten maakaasulämmittimet ja nosto-ovet. Yhteistyö sisältää myös siirtolaitteiden, esimerkiksi trukkien huollon hallinnoinnin.

Käyttövarmuuspalvelut toivat ratkaisun

Kontinoa askarrutti oman osaavan työvoiman saatavuus, mahdollinen vaihtuvuus sekä osaamisen ylläpito. Myös nykyaikaisten järjestelmien ohjaus ja erilaisten käyttölogiikoiden hallinta sekä kunnossapidon kehittäminen omin voimin nähtiin kovana haasteena. Näihin haasteisiin Algol Technics Oy:n käyttövarmuuspalvelut toivat parhaan ratkaisun.

Yhteistyön lähtökohta oli tuotantolaitteiden käytettävyystavoitteiden asettaminen. Kunnossapitojärjestelmään laadittiin ennakkohuolto-ohjelmat ja varmistettiin laitetason raportointi. EH-suunnitelmaa myös tarkastellaan säännöllisesti ja vikahistorian pohjalta suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Kohteessa mitataan käytettävyyttä, vikataajuutta ja vikaantumisaikoja systemaattisesti.

Yksittäisen kohteen yhteistyön johtaminen on organisoitu kolmeen tasoon: päivittäiseen yhteydenpitoon, kuukausitasolla toimivaan operatiiviseen valvontaryhmään ja puolen vuoden välein kokoontuvaan sopimuksen valvontaryhmään.

Yhteistyö löytänyt vakiintuneet toimintatavat

Uuden toimintamallin vakiinnuttaminen kohteeseen oli haasteellista. Sopivalla osaamisella varustetun henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen sekä korjaavasta kunnossapidosta käytettävyyden johtamiseen siirtyminen vaati ensimmäisenä vuotena molemmilta osapuolilta vahvaa panostamista yhteistyöhön.

Tänään meillä on reilun kolmen vuoden kokemus ja historiatieto laitteista. Yhteistyö on löytänyt vakiintuneen toimintatapansa ja pystymme vastaamaan käytettävyydestä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tieto tuotannon painopisteistä siirtyy luontevasti kunnossapitoon ja näin voimme varmistaa häiriöttömät toimitukset Kontinon asiakkaille.

Jatkuvan kehittymisen tie

Yhteistyö on kehittynyt ja toimintaamme on juurtunut halu jatkuvaan kehittymiseen ja kehittämiseen. Uutena elementtinä olemme ottaneet käyttöön tuotannon kannalta kriittisten laitteiden ja järjestelmien ennakoivat kuntokartoitukset. Niiden avulla pystymme ennustamaan jäljellä olevan elinkaaren, mahdolliset peruskorjaustarpeet ja ennustamaan kunnossapitokustannukset tuleville vuosille. Yhteistyö on vuoden 2013 alusta laajentunut Kontinon Tampereen tuotantolaitosten nostureihin ja nosto-oviin.

Lisätietoja

Arto Pippuri, p. 050 500 3148, arto.pippuri@algol.fi

Case Kontino (pdf)

www.kontino.fi