Koulutus

Pelastaminen

Kohderyhmä: Kaikki putoamisvaarallisella alueella työskentelevät, tehdaspalokunnat, VPK:t, pelastuslaitokset.

Pelastaminen: Peruskoulutus 3 h, VD6928BT

Tavoite: Koulutuksen tavoite on oppia korkeanpaikantyöskentelyn pelastamiseen liittyvät perusteet ja hankkia valmiudet suorittaa perusharjoitteet omatoimisesti määritellyssä kohteessa.

Sisältö: Uhrin luokse siirtyminen turvallisesti. Pelastajan turvallinen ankkuroituminen ja pelastusmenetelmän valinta. Uhrin irrottaminen ja evakuoiminen. Koulutuksen lopullinen sisältö tarkentuu kohdearvioinnin avulla.

Tärkeä tietää: Koulutus soveltuu kaikille muita peruskoulutuksia käyneille, jotka haluavat syventää ja monipuolistaa pelastustaitojaan.

Pelastaminen: Syventävä koulutus 3 h, VD7928AT

Tavoite: Koulutuksen tavoite on oppia monipuolisempia pelastus- ja ankkurointitekniikoita, joilla katetaan laajempia kohdekokonaisuuksia ja varaudutaan ennalta arvaamattomiinkin pelastustilanteisiin. Kurssi soveltuu putoamisvaarallisten alueiden peruspelastusvalmiudet omaaville, jotka haluavat syventää ja monipuolistaa taitojaan.

Sisältö: Ankkuripisteiden tekeminen paikkoihin, joissa ei ole valmiita pisteitä. Ankkuripisteiden jakaminen. Paripelastaminen köysityöskentelyssä. Pelastaminen ylöspäin ja sivulle ahtaassa tilassa. Erilaisten taljausmenetelmien edut ja haitat. Kohteessa suoritettu riskienarviointi ja lähtötasoarviointi määrittää tarkemman sisällön. Sisältö voidaan myös räätälöidä kokonaan tarpeiden mukaiseksi (esim. hiihtohissievakuointikoulutus).

Tärkeä tietää: Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on pelastamisen peruskurssi käytynä.

 

Teollisuustyökoulutus

Kohderyhmät: Rakennus-, lvi-, teollisuus-, sähkö- ja varastotyöntekijät.

Teollisuustyökoulutus: Peruskoulutus 3 h, VD6918BT

Tavoite: Koulutuksen tavoite on valmistaa eri teollisuuden aloilla työskentelevät henkilöt turvalliseen työskentelyyn vaihtelevissa olosuhteissa, oppia valjaiden kiinnityspisteiden erot työn tehostamisen, työergonomian ja turvallisuuden kannalta sekä selventää putoamisen pysäyttävän ja putoamisen estävän järjestelmän erot.

Sisältö: Riskien havainnoiminen ja niiden turvallinen poistaminen. Oikeiden varusteiden valinta ja niiden turvallinen käyttö. Ankkuripisteiden valinta ja valmistelu. Kohteen lähestyminen ja siellä työskentely. Roikkumistilanteesta pelastautuminen.

Teollisuustyökoulutus: Syventävä koulutus 3 h, VD7918AT

Tavoite: Koulutuksen tavoite on palauttaa mieleen peruskoulutuksessa opittuja asioita ja oppia vaativampia kohteiden lähestymistapoja, mikä mahdollistaa laajempien työtehtävien tekemisen putoamisvaarallisissa olosuhteissa ja tuo samalla lisävalmiuksia pelastussuunnitteluun sekä pelastusvalmiuteen. Koulutuksen ytimessä on päivittäisen korkealla
liikkumisen ja työskentelymenetelmien tehostaminen.

Sisältö: Sisältö räätälöidään kohteen ja tarpeiden mukaan, esim: Tilapäisten elämänlankojen asentaminen, käyttö ja purkaminen. Taljojen hyödyntäminen päivittäisessä työssä ja pelastamisessa. Työasemointimenetelmät ja niiden hyödyt päivittäisessä työskentelyssä.

Tärkeä tietää: Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on teollisuustyöskentelyn peruskurssi käytynä.

 

Vaihtoehto 1: Peruskoulutus tai syvyventävä koulutus

Vaihtoehto 2: Peruskoulutus kahdelle ryhmälle

Vaihtoehto 3: Perus- ja syventävä koulutus samana päivänä

 

Koulutusten hinnat:

Vaihtoehto 1:

Vaihtoehto 2: 

Vaihtoehto 3:

Kesto3 h3+3 h6 h
Max hlömäärä6 hlöä6+6 hlöä6 hlöä
Hinta900€1600€1600€

 

Lisämateriaalit

Ota yhteyttä

Nostoapuvälineiden myynti ja huolto

(09) 50991

nav@algol.fi