Lisätietoa biomassan käytöstä

Puulämmitys - luonnollinen valinta

KWB:n puukattilat takaavat parhaimman mahdollisen riippumattomuuden. Puu on maailman vanhin, alueellisesti käytettävissä oleva polttoaine. Puuta käytetään nykyään myös huipputehokkaaseen ja mukavaan lämmitykseen. Lisäksi puu on uusiutuva luonnonvara.

Mitä biomassa on ja kuinka se toimii?

Biomassa, jota puukin on, on orgaanista materiaalia, joka on peräisin elollisista tai äskettäin eläneistä organismeista ja jota käytetään energianlähteenä. Biomassalla tuotettua energiaa voidaan käyttää kotitalouksien, liiketilojen tai maatalouden tarvitsemaan lämmitykseen sekä kuuman veden tuottamiseen. Biomassalla voidaan tuottaa energiaa myös maaseutuasumuksiin, jotka ovat erillään lämmitys- ja kaasuverkoista.

Onko puu uusiutuvaa vai uusiutumatonta?

Uusiutuvan energian määritelmään kuuluu, että sen lähdettä ei käytetä loppuun vaan että lähdettä voidaan hyödyntää uudelleen, toisin kuin öljyä käytettäessä. Puuta käyttävissä lämmitysjärjestelmissä hyödynnetään luonnollisia materiaaleja. Siksi se on uusiutuvaa energiaa.

Mitä ovat uusiutuvat resurssit?

Polttoainelähdettä kutsutaan usein uusiutuvaksi energiaksi tai vaihtoehtoiseksi energiaksi silloin kun energian lähde on luonnollinen ja uusiutuva toisin kuin fossiilisia polttoaineita käytettäessä.

Biomassan hyödyt

Biomassa on ympäristöystävällistä, uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa, jota käytetään laajalti fossiilisten polttoaineiden sijaan. 

Jopa 50 % säästöä lämmityskuluissa

Kaikkien, jotka haluavat pienentää laskujaan pitkällä tähtäimellä, kannattaisi vaihtaa uusiutuvaan puuenergiaan. Puun hinta on ollut vakaa jo monien vuosien ajan ja hinta on pitkälti riippumaton öljyn ja maakaasun maailmanmarkkinahinnoista. 

Toimitusvarmuutta toimitusten pullonkaulojen sijaan

Kaikkialla Euroopassa on suuria metsiä ja saatavilla olevan uusiutuvan puuenergian saanti kasvaa jatkuvasti. Vuosi vuodelta yhä enemmän metsissä kasvavista puista voidaan hyödyntää. Uusiutuvan puuenergian saanti on siis turvattu pitkällä tähtäimellä. Lisäturvaa tuo maatalousalueilla kasvava energiapuu kuten paju ja poppeli.

Ilmaston suojeleminen

Uusiutuvalla puuenergialla lämmittäminen on hiilidioksidineutraalia. Tämä tarkoittaa sitä, että puun palaessa ilmakehään vapautuu vain sama määrä hiilidioksidia kuin minkä puu on imenyt elinaikanaan. Päätös käyttää uusiutuvaa puuenergiaa on myös päätös ilmastonsuojelun puolesta.

Mitä ovat puuta käyttävät kattilat?

Biomassalla toimivissa kattiloissa käytetään biomassaa kuten klapeja, pellettejä tai haketta, ja siitä syntyvällä lämmöllä lämmitetään vettä. Puulämmitys on erittäin tehokas tapa tuottaa energiaa.

Voidaanko puulla toimivaa kattilaa käyttää puhtaan ilman alueella?

Kyllä. Puulla toimivia lämmityskattiloita voidaan käyttää puhtaan ilman alueilla sekä yksityistalouksissa että liiketiloissa.

KWB logo

Ota yhteyttä