Etävalvonta mittaa, päivystää ja raportoi reaaliajassa

Uutinen 24.5.2019

Etävalvonta on tuotantolaitteeseen kiinnitettävä mittausjärjestelmä, joka tuottaa tärkeää tietoa laitteen toiminnasta. Etävalvonnan voi kytkeä esimerkiksi varastojärjestelmään, kuljetusjärjestelmään, nosturiin tai robottiin.

Algol Technicsin automaatioinsinööri Marko Peltosen mukaan mittauksista saatua dataa voidaan käyttää huollon ennakointiin, joutokäyntiaikojen poistamiseen, kuormituspiikkien tasaamiseen ja vikatilanteiden ennaltaehkäisyyn. Etävalvontajärjestelmään saa myös hälytyksen vikatilanteita varten.

– Etävalvonnalla tutkitaan yleensä käyntiaikatietoja, ylikuormitustilanteita, virran mittauksia ja häiriötietoja. Tietojen avulla voidaan tehdä tuotantoa tehostavia toimenpiteitä. Jos huomaamme, että yksi nosturi on ylikuormittunut, sen töitä voidaan jakaa tasaisemmin muille nostureille. Näin tuotanto tehostuu ja riski koneen vikatilanteista pienenee.

Etävalvonta ei vaadi integraatiota laitteen ohjausjärjestelmään

Etävalvontamittarin anturit kiinnitetään tuotantolaitteeseen, josta mittaustieto tuodaan langattomasti 3G-terminaaliin ja sieltä pilveen. Pilvestä mittaustieto tuodaan Service Lightning -ohjelmistoon, jossa tiedot näkyvät graafisina esityksinä. Mittari kerää tietoja kerätään minimissään sekunnin välein, mutta tarkkuuden voi määrittää mitattavasta tiedosta riippuen.

Ohjelmistosta voi katsoa tapahtumia tietyltä ajanjaksolta, mikä mahdollistaa säännöllisten poikkeamien huomaamisen. Jos esimerkiksi aina maanantaiaamuisin tapahtuu tuotannon katkos, tapahtumille etsitään yhteinen tekijä, ja asia voidaan korjata.

– Etävalvonnan käyttöönotto ei häiritse tuotantoa, koska etävalvonta ei vaadi integraatiota laitteen omaan ohjausjärjestelmään. Tieto tallentuu Algol Technicsin omaan konesaliin, jossa tiedonvarmistus ja suojaus ovat huippuluokkaa, Marko Peltonen sanoo.

Huoltosopimus ja etävalvonta tukevat toisiaan

Etävalvonta kannattaa yhdistää Algol Technicsin huoltosopimukseen, koska näin huolto saa aina uusinta tietoa poikkeamista ja voi tarvittaessa mennä paikalle tekemään korjaustoimenpiteet.

Algol Technics tarjoaa etävalvontaan kolmea erilaista pakettia. Ensimmäiseen Data-pakettiin kuuluu perustason mittaus, Alarm-tasossa laitteesta saadaan monipuolisempaa mittaustietoa ja kolmanteen 24/7 Monitor -tasoon kuuluu päivystys vikatilanteita varten. Kaikissa palvelumalleissa käydään tarkka keskustelu siitä, mitä tietoja halutaan kerätä ja mihin niitä käytetään. Myös tietojen analysointi tehdään tarvittaessa yhdessä tai jopa kokonaan asiakkaan puolesta.

– Asiakkaan tuotanto-olosuhteiden ja laitteiden tuntemus on etävalvonnan suunnittelun lähtökohta. Meillä on vuosien kokemus teknisistä ratkaisuista ja huoltoverkosto ympäri Suomea.

Rahallista säästöä jopa kymmeniätuhansia vuodessa

Etävalvonta tuo tuotantoon sujuvuutta ja hallittavuutta, koska etävalvonta parantaa tuotannon läpimenoaikoja, kasvattaa volyymia ja ennaltaehkäisee tuotannon seisokkeja.

Järjestelmän avulla voidaan ennakoida huoltoa, eikä äkillisiä tuotannon seisokkeja tapahdu. Etävalvonta pidentää koneen elinkaarta, ja mittaustiedon avulla koneesta saadaan kaikki hyöty irti. Näiden ominaisuuksien ansiosta etävalvonnalla voidaan säästää jopa kymmeniätuhansia euroja vuodessa.

Lisätietoja

Palvelusopimus turvaa tuotannon ja säästää rahaa

Käynnissäpitosopimus -yritykselle, jolle tuotantokatkosten minimointi ja tuotannon sujuvuus merkitsevät