Lasermerkintää voidaan optimoida monin eri tavoin merkintänopeuden ja laadun varmistamiseksi

Artikkeli

Tuotteiden ja komponenttien merkinnän tehokkuudesta tulee jatkuvasti entistä merkityksellisempää. Siksi merkintätapaa ja -prosessia on tärkeä optimoida merkinnän ja merkittävän alueen koon perusteella. Näin varmistetaan merkintätavan nopeus, laatu ja koko tuotantolinjan tehokkuus. Tiiviillä yhteistyöllä merkintälaitteistosi toteuttajan kanssa lasermerkintäteknologiasta saadaan enemmän irti ja sillä voidaan vastata liiketoiminnan ja tulevaisuuden merkintätarpeisiin entistä paremmin.

Merkinnän pinta-ala ja tahtiaika ovat tärkeimmät lähtökohdat lasermerkinnän optimointiin

Lasermerkintälaitteisto on tarkoitettu toimimaan osana tuotantolinjaa. Siksi se onkin suunniteltava osaksi juuri sitä tuotantolinjaa, johon sitä ollaan asentamassa. Lisäksi tuotteen ja merkinnän kokonaispinta-ala on suoraan verrannollinen merkintätavan nopeuteen ja lasermerkinnän laatuun: merkinnän pitää olla sopivan kokoinen, jotta se voidaan toteuttaa halutussa tahtiajassa.

Tuotannolla on erilaisia tahtiaikoja erilaisissa toimintaympäristöissä, mikä korostaa merkintätavan optimoinnin tärkeyttä. Lasermerkintää voidaan optimoida paitsi laserin tehon kautta, mutta myös esimerkiksi käyttämällä tiettyä optiikkaa. Mitä parempi teknologia, parametrien hallinta ja materiaalien tuntemus, sitä enemmän merkintätapaa voidaan optimoida. Näin haluttuihin tahtiaikoihin päästään entistä tehokkaammin, mikä tehostaa koko tuotantolinjaa.

Tiivis yhteistyö ja suunnittelu takaavat tuotantosi tarpeisiin vastaavan merkintätavan

Lasermerkintäratkaisua suunniteltaessa on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä laitevalmistajan kanssa ennen kuin ratkaisua lähdetään toteuttamaan. Usein, jos tarvittavaa suunnittelua tai pohjatyötä ei ole tehty, lasermerkintäratkaisu ei vastaa liiketoiminnan tarpeita.
Tällaisten tilanteiden välttämiseksi onkin tärkeää tehdä tarvittavat testit ennen kuin merkintätapaa toteutetaan.

”Silloin ei tarvitse jännittää, kun ratkaisua on kokeiltu laboratoriossa. Näin löydetään ratkaisu, joka sopii laatuvaatimuksiin, materiaaliin, johon merkintää tehdään ja merkintätavalta vaadittavaan nopeuteen”, sanoo lasermerkintälaitteita valmistavan Cajo Technologiesin myyntipäällikkö Matti Halonen.

Vankan laboratorio- ja prototyyppitestauksen ansiosta Cajo on räätälöinyt lasermerkintäratkaisuja toimialakohtaisesti, esimerkiksi kaapeleiden, johtimien ja johdinsarjojen merkitsemiseen.

Tämän lisäksi lasermerkintää voidaan räätälöidä merkinnän laatutarpeiden perusteella. Tähän on tärkeää valita lasermerkintäratkaisun toteuttajaksi kumppani, joka hallitsee ja ymmärtää kokonaisuuden. Esimerkiksi merkinnästä voidaan tehdä hyvin tarkka, jotta se voidaan lukea tuotantolinjassa edullisemmallakin lukulaitteella. Tahtiajan saavuttamiseksi on myös mahdollista tehdä merkinnästä haalea mutta riittävän laadukas, jos se riittää luettavaksi huipputason lukulaitteella.

Lasermerkinnällä vastataan merkintä- ja jäljitettävyystarpeisiin entistä paremmin tulevaisuudessa

Tuotannon tahtiajat kiristyvät jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että merkintälaitteista ja -ohjelmistosta halutaan saada tulevaisuudessa entistä enemmän irti. Lisäksi eri alojen standardit, lait ja asetukset muuttuvat koko ajan, mikä tuo tuotteiden ja komponenttien jäljitettävyyden entistä tärkeämpään asemaan.

Myös lasermerkintäteknologia kehittyy kehityksen mukana – tästä tuoreimpana esimerkkinä syvämerkintä eli deep engraving. Syvämerkinnän avulla voidaan tehdä komponentteihin reikiä jopa kuuden millimetrin syvyyteen, mikä tekee merkinnästä entistä varmemmin pysyvää. Vaikka lasermerkintä kestääkin haastavatkin olosuhteet toisin kuin muste- ja tarramerkinnät, syvämerkintä säilyy myös tuotteen tai komponentin sisäpuolella, vaikka reiät sulaisivatkin umpeen plasmaleikkauksen yhteydessä.

Lasermerkintäteknologialla pystytään siis tekemään paljon enemmän tulevaisuudessa jäljitettävyyden ja tehokkuuden kannalta, etenkin hyvällä pohjatyöllä ja suunnittelulla.

Tagit:  Lasermerkintä