Automation underlättar vardagen på sterilcentralen

Instrumentservicen på universitetssjukhuset i Uleåborg hanterades tidigare med separata sterilenheter på varje avdelning. Den viktigaste uppgiften för en sterilcentral är att sterilisera de instrument som används i operationer och behandlingar.

Tidigare transporterades instrumenten manuellt från diskdesinfektorn till sterilisering och vidare till ett förpackningsbord. Våren 2017 koncentrerade man all instrumentservice i en gemensam sterilcentral med ett nytt automationssystem som transporterar instrumenten.

Sterilcentralens servicechef Anne Latva berättar att automationen gjort stor skillnad i vardagen.

– Våra steriltekniker kan nu fokusera på inspektionsarbetet då instrumenten automatiskt åker vidare i processen med transportörer. Även ergonomifördelarna är betydande, eftersom sterilteknikernas arbete traditionellt sett varit fysiskt tungt. En container kan väga 10–15 kilo och en halv vagnslast upp till 80 kilo. Tack vare automationen blir det mindre lyftande och färre steg att gå, berättar Latva.

Får jobba utan avbrott

Steriltekniker Lea Tamminen visar hur det nya systemet fungerar. Framför sig på lyftbordet har hon inspekterade instrument ordnade i korg som ska steriliseras i en autoklav på andra sidan rummet.

– Tidigare måste jag avbryta inspektionsarbetet för att föra instrumenten till autoklaven. Nu behöver jag bara skanna en streckkod, ange rätt steriliseringsprogram på en pekskärm och beställa en AGV som hämtar instrumenten, berättar Tamminen.

AGV:n är en automatisk vagn som följer sin rutt med millimeterprecision till förpackningsområdets lyftbord, där korgarna lyfts automatiskt till AGV:n. Samtidigt lämnar AGV:n av en ny steriliseringsbricka vid lyftbordet. När instrumentkorgarna är steriliserade går de till en utlastningsbana och skickas därifrån ut till sjukhusets olika avdelningar.

Även servicemästare Aki Piirainen är nöjd med det nya systemet.

– Medarbetarna lärde sig snabbt det nya systemet och har varit mycket nöjda. Vi har haft en direkt och öppen kommunikation med leverantören. Medarbetarna behövde bara hjälp under de första sex veckorna medan vi fortsatte att finjustera systemet tillsammans med Algol Technics. Den nya tekniken fungerar bättre än tidigare och nu har vi dessutom tillgång till reservdelar vid behov.

– Övervakningssystemet är också bättre och driftsättningen gick överraskande snabbt, allt var klart med en gång, avslutar Piirainen.

 

Våra kunder berättar