KWB Powerfire

KWB Powerfire

Pellet- och veduppvärmningssystem 150–300 kW.

Effektiv förbränning

  • Ren förbränning.
  • Självrensande roterande rostförbrännare.
  • Praktisk 240 liters askbehållare.
  • Stort effektområde.

Basinformation

Effekt: 130–300 kW.
Energikälla: Pelletar, flis.
Lämplig för: Affärslokaler, industrilokaler.

 

KWB logo

tillägsmaterial

kontakt oss