Bulkhanteringssystem

Bulkhanteringssystem

Vi levererar maskiner och utrustning för att ta bort blockeringar och igensättningar, för industridammsugning, för optimering av transportband och rengöring av silor och trattar.

Produkterna tillverkas av Standard Industrie S.A.S., som är expert på innovativa lösningar för bulkhantering. Standard Industrie kan också erbjuda servicetekniker som utför rensningsarbetet.

StandardIndustrie_logo_rgb

tillägsmaterial

kontakt oss