KWB Combifire

KWB Combifire

Klabb och pelletuppvärmningssytem. 

KWB Combifire är en effektiv och optimerad lösning som kombinerar det bästa av klabbpannor och pelletpannor, där båda bränslena används med samma värmeväxlare. Bland de olika kapacitetsalternativen, 18–38 kW (klabbar) och 22–35 kW (pelletar), finns en lämplig KWB Combifire-lösning för både egnahemshus och parhus samt för lantgårdsbruk.

KWB Classicfire-klabbpannor har en pelletfläns monterad på vänster sida som standard. Detta gör det enkelt att uppgradera en klabbpanna till en kombinationspanna, t.o.m. 15 år senare – vi ger en uppgraderingsgaranti för detta.

KWB logo

Flexibel och säker uppvärmning

  • Flera bränsleförsörjningsmöjligheter
  • Automatisk rengöring och tändning
  • Dubbelverkande styrning: lätt att använda även på distans
  • Snabb och oavbruten värme
  • Små utsläpp
  • Automatisk växling mellan energikällor

Basinformation

Effekt: 18–35 kW
Energikälla: Klabbar, Pelletar
Lämplig för: Hushåll, Lantbruk 


tillägsmaterial

kontakt oss