Värmeväxlare och återvinningssystem

Värmeväxlare och återvinningssystem

Vi levererar värmeöverförings- och återvinningssystem, inklusive förvärmare och värmeåtervinnande ånggeneratorer från Greens Power Limited.

Även roterande regenerativa värmeväxlare finns att få. De tillverkas av Howden UK och är konstruerade för kraftverk, petrokemiska anläggningar och stålindustrin.

tillägsmaterial

kontakt oss