KWB Multifire

KWB Multifire

Flis- och pelletuppvärmningssystem 20–120 kw.

KWB Multifire är en säker helhetslösning för en ekonomisk uppvärmning med ett stort effektområde på 20–120 kW. Systemet är långlivat och sparar både el och bränsle. Bränsleförsörjningen kan skötas med en silo eller en rotationsmatare.

Multifires utrymmesbehov är optimerad till ett minimum, vilket gör det lämpligt för trånga utrymmen.

KWB logo

Effektiv och billig uppvärmning

  • Självrensande band-rostförbrännare
  • Effektiva turbulatorer
  • Automatisk utaskning
  • Flexibelt system för olika bränslen
  • Förmånliga kostnader för underhåll
  • Distansmonitorering

Basinformation

Effekt: 20–120 kW
Energikälla: Flis, (Pelletar), Övrigt
Lämplig för: Hushåll, Affärslokaler, Industrilokaler, Lantbruk 

 

tillägsmaterial

kontakt oss