Mer information om användning av biomassa

Vad är biomassa och hur fungerar den?

Biomassa är ett organiskt material som härrör från levande organismer, eller organismer som nyligen varit levande, och som används som energikälla. Energi producerad från biomassa kan användas för uppvärmning som behövs av hushåll, affärslokaler eller lantbruk samt för att producera varmvatten. Biomassa kan också användas för att producera energi för bosättningar på landet som ligger åtskilda från värme- och gasnät.

Är biomassa förnybar eller icke-förnybar?

Till definitionen av förnybar energi hör att dess källa inte förbrukas utan kan utnyttjas på nytt, till skillnad från när olja används. I uppvärmningssystem som fungerar med biomassa används naturliga material. Därför är det fråga om förnybar energi.

Vad är förnybara resurser?

En bränslekälla kallas ofta förnybar energi eller alternativ energi när energikällan är naturlig och förnybar till skillnad från när man använder fossila bränslen.

Fördelar med biomassa

Biomassa ger miljövänlig energi från förnybara energikällor som används i stor utsträckning i stället för fossila bränslen. 

Upp till 50 procents inbesparing i uppvärmningskostnader

För alla som vill minska sina fakturor på lång sikt lönar det sig att byta till förnybar träbaserad energi. Priset på trä har varit stabilt under många år och är i stort sett oberoende av världsmarknadspriserna för olja och naturgas. 

Leveranssäkerhet i stället för flaskhalsar i leveranserna

Över hela Europa finns stora skogar och tillgången på tillgänglig förnybar träbaserad energi ökar ständigt. År efter år kan fler träd som växer i skogarna användas. Tillgången på förnybar träbaserad energi är alltså tryggad på lång sikt. Energived, såsom pil och poppel, som växer i lantbruksområden ger ytterligare säkerhet.

Klimatskydd

Uppvärmning med förnybar träbaserad energi är koldioxidneutralt. Det betyder att när veden brinner frisätts bara samma mängd koldioxid i atmosfären som trädet har absorberat under sin livstid. Beslutet att använda förnybar träbaserad energi är också ett beslut för klimatskyddet.

Vad är pannor som använder biomassa?

I pannor som fungerar med biomassa används biomassa såsom klabbar, pelletar eller flis, och värmen som genereras används för att värma upp vatten. Uppvärmning med biomassa är ett mycket effektivt sätt att producera energi.

Kan en panna som fungerar med biomassa användas i renluftsområden?

Ja. Värmepannor som fungerar med biomassa kan användas i renluftsområden i både privathushåll och affärslokaler.

KWB logo

kontakt oss